Studiegrupp i Håcksvik

Håcksviks församlingshem kl. 19.00.

Fika
Träffar vårterminen 2023: 
2/2 Tema: Judisk tro och kultur
9/3 
13/4
Ledare Fredrik Fernbom
Välkomna till vår studiegrupp!