Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gudstjänster och mässor i alla församlingar till midsommar

GLÄDJANDE NOG har vi kunnat öppna upp för gudstjänster och mässor igen.

Till midsommarhelgen firar vi gudstjänster och mässor i alla församlingar utifrån lokalernas storlek och markerade platser

Begränsat antal platser utifrån lokalernas storlek och markerade platser.
Max 50 deltagare. Vid ej markerade platser max 8 deltagare.

Öppen kyrka hittar du i följande kyrkor.