Handsprit, desinfektion, smitta, corona
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Med anledning av Coronaviruset

Riktlinjer och bestämmelser vad gäller Coronaläget i Kinds pastorat 2021

Riktlinjer och bestämmelser vad gäller Coronaläget till och med den 27 mars 2021 i Kinds pastorat

Regeringen och FHM (Folkhälsomyndigheten) har gått ut med bestämmelser och riktlinjer för att förhindra smittspridningen av Covid-19.

Bestämmelserna och riktlinjerna innefattar ett förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare.

Utifrån dessa nya bestämmelser och riktlinjer har Kinds pastorat beslutat följande:

Förskolorna
Fortsätter sin ordinarie verksamhet.

Gudstjänster
Gudstjänster pausas t.o.m. 27 mars. Vi hänvisar till digitala alternativ.

Begravningar, dop och vigsel
Även här gäller max 8 personer exklusive medverkande.
Begravningar är, efter nytt regeringsbeslut, från och med den 20 november undantagna och får ha totalt 20 personer närvarande exklusive medverkande.
Vi har inga minnesstunder i församlingshemmen under denna period.

Tacksägelse och själaringning
Själaringning kommer ske i aktuell kyrka och i anslutning till själaringningen kommer ett anslag med namnet på den avlidne att sättas upp utanför kyrkan.

Digitala gudstjänster
Vi fortsätter fira gudstjänst digitalt och utökar utbudet.

Öppna kyrkor
Varje församling kommer att ha öppna kyrkor.
Det kommer vara lokala variationer vad gäller öppettider.
Kyrkorna kommer vara bemannade när de är öppna och vi kommer att vara max 8 besökare samtidigt i kyrkorummet.

Gudstjänster och besök på äldreboende
Gudstjänster på äldreboende pausas. Vi hänvisa till våra digitala gudstjänster och andakter.

Gemenskapsaktiviteter, Mötesplatser och gruppverksamheter
Alla verksamheter inomhus och utomhus pausas för alla åldrar. Kommer tidigast igång under vecka 8, men beror helt på FHM´s (Folkhälsomyndigheten) restriktioner och det rådande läget.

Enskilda samtal
Vi erbjuder enskilda samtal via digitala lösningar eller telefon dessa veckor.
Du kan alltid vända dig till Kinds pastorats Samtalsmottagning.

Behöver du samtal, stöd eller annan hjälp som med t.ex. att handla eller liknande så ta gärna kontakt med diakonen i din församling.
Ring växeln på 0325-61 20 00 så hjälper de er vidare eller hitta dem här

Vi följer läget löpande och ändringar kan ske snabbt utifrån nya direktiv från regeringen och FHM.

För aktuell information se annons i STT (Svenljunga Tranemo tidning) och här på hemsidan.

 

Särskilda restriktioner för 70+ tas bort

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Önskemål om enskild nattvard/sjukkommunion?

Kontakta växeln på 0325-61 20 00 för att tala med en präst.
Präster och diakoner är tillgängliga för samtal och du kan alltid höra av dig till oss.

 

 

HAR DU FRÅGOR ELLER KÄNNER DIG OROLIG?
Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177 (extern länk) och följa de anvisningar du får. 

Om du har frågor om coronaviruset kan du läsa på Krisinformation.se. Där finns länkar till olika myndigheters information. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 (extern länk) om du har frågor. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Om du är orolig är du välkommen att kontakta Svenska kyrkan i Kind, 0325-61 20 00, växeln är öppen helgfria vardagar måndag, tisdag och torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-14.00. Du kan också ringa jourhavande präst på 112, alla dagar i veckan kl. 17-08, eller kontakta vår chatt på nätet (extern länk), alla dagar i veckan kl. 20-24.

Angående våra förskolor i Kinds pastorat

Förskolorna får regelbundet information från kommunen och gör som deras förskolor gör och rekommenderar att göra. Vi håller oss också ständigt uppdaterade via Folkhälsomyndighetens rekommendationer (extern länk) och Tranemo kommuns (extern länk). 

Lärandesektionen i Tranemo kommun skriver följande:

Förtydligad information med anledning av coronaviruset

 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte. Med Folkhälsomyndighetens bedömning som grund bedriver vi därmed förskola och skola som vanligt tills annat meddelas.

Friska barn och elever ska vara i förskolan och skolan. Sjuka barn och elever ska stanna hemma tills de är friska.

För att begränsa smittspridningen har Tranemo kommun beslutat att inplanerade studieresor ställs in tillsvidare. Även för personal är resor och konferenser inställda för att minska risken för smittspridning.

Det är viktigt att barn och elever med lindriga symtom på luftvägsinfektion, så som irritation i luftvägar, feber eller hosta stannar hemma för att minimera risken för smittspridning. Barn och elever ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Det kan florera inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang var inte med och bidra till falsk ryktesspridning. Var källkritisk och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Kommunen har aktiverat krisstaben, staben har täta möten och avstämningar och följer aktivt händelseutvecklingen och gör kontinuerligt nya omvärderingar av våra ställningstagande. Vi kommunicerar ut eventuella ändringar via Infomentor och på tranemo.se. För mer information besök folkhälsomyndigheten.se., ring 113 13 för svar på allmänna frågor om coronaviruset och ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

 

 

Lärandesektionen

Tranemo kommun