Handsprit, desinfektion, smitta, corona
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Med anledning av Coronaviruset

Riktlinjer och bestämmelser vad gäller Coronaläget från juni 2021 i Kinds pastorat

Regeringen, FHM (Folkhälsomyndigheten) och regionerna har gått ut med bestämmelser och riktlinjer för att förhindra smittspridningen av Covid-19.

Från och med 15 juli 2021 gäller följande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till vilka räknas gudstjänster och förrättningar.

300 deltagare vid tillställningar inomhus med anvisad sittplats och när lokalen tillåter det.

600 deltagare vid tillställningar utomhus.

3000 deltagare vid tillställningar utomhus med anvisad sittplats.

Om inte anvisade platser finns och storleken på lokalen tillåter det gäller pandemilagens grundregel om max 50 deltagare.

Uthyrning av lokaler för privata fester, t ex församlingshem för dopkaffe gäller max 50 personer.

Utifrån dessa bestämmelser och riktlinjer har Kinds pastorat beslutat följande:

Förskolorna
Fortsätter sin ordinarie verksamhet.

Gemenskapsaktiviteter, Mötesplatser och gruppverksamheter.

Från och med 16 juli gäller följande:

Gudstjänster och Mässor sker med ”begränsat antal platser utifrån lokalens storlek” information finns vid varje kyrka. Ej anvisade platser max 50 personer exklusive medverkande.
Friluftsgudstjänster utifrån regler vid utomhussammankomst. (300 eller 600 personer)
Mässor med begränsat antal platser utifrån lokalens storlek och markerade platser. Vid ej anvisad plats max 50 st.

Begravningar, dop och vigsel.
Även här gäller de nya reglerna med anvisade platser och begränsat antal platser utifrån lokalens storlek.
Ej anvisade platser max 50 personer exklusive medverkande. 

Minnesstunder eller samlingar eller uthyrning av lokaler för privata fester, t ex församlingshem för dopkaffe, max 50 personer eller efter lokalens storlek. Hör med expeditionen om vilka det är möjligt att vara i efter den 16 juli på 0325-61 20 00. 

Öppna kyrkor
Varje församling kommer att ha öppna kyrkor.
Det kommer vara lokala variationer vad gäller öppettider.
Kyrkorna kommer vara bemannade när de är öppna.
Öppen kyrka med begränsat antal platser utifrån lokalens storlek och markerade platser.

Från och med den 7 juni


Under sommaren kommer vi ha servering/kyrkkaffe utomhus.
Detta gäller både Tranans Café, Mötesplats Prästgården och vid liknande mindre samlingar i församlingsverksamheten.

Utomhusaktiviteter såsom gemenskapssamlingar och promenader kommer att starta upp.

Läger med konfirmander och ungdomsgrupper kommer kunna genomföras om restriktionerna hålls och en riskbedömning görs.

Gudstjänster
Nya omständigheter gör att vi GLÄDJANDE NOG nu kan öppna upp för pastoratsmässa redan till helgen!
Vi firar mässa i Tranemo kyrka kl 10.00 och kl 14.00 nu på söndag den 13 juni. Begränsat antal platser utifrån lokalens storlek och markerade platser (Max 50 deltagare per gång).
Vi fira också pastoratsmässa även nästa helg!
Pastoratsmässa i Tranemo kyrka kl 10.00 och i Svenljunga kyrka kl 10.00 på söndag den 20 juni.
Begränsat antal platser utifrån lokalernas storlek och markerade platser
Max 50 deltagare i Tranemo kyrka och max 39 deltagare i Svenljunga kyrka

Från och med midsommarhelgen firar vi gudstjänster och mässor i alla församlingar utifrån lokalernas storlek och markerade platser

Vi tipsar fortsatt om att det finns digitala alternativ

Veckomässor
Veckomässor utan anmälan  men med ”begränsat antal platser utifrån lokalens storlek”, max 50 deltagare. Vid ej anvisade platser gäller max 8 personer exklusive medverkande.
Du hittar dem här

Från och med Midsommarhelgen den 26 juni 2021


Gudstjänster och Mässor sker med ”begränsat antal platser utifrån lokalens storlek” men max 50 deltagare. Ej anvisade platser max 8 personer exklusive medverkande.
Friluftsgudstjänster utifrån regler vid utomhussammankomst. (50 eller 100 personer)
Mässor med begränsat antal platser utifrån lokalens storlek och markerade platser (Max 50). Annars som tidigare 8 st.

Begravningar, dop och vigsel
Även här gäller de nya reglerna med anvisade platser och begränsat antal platser utifrån lokalens storlek, max 50 personer.
Ej anvisade platser max 8 personer exklusive medverkande och 20 personer vid begravning.

Minnesstunder eller samlingar eller
uthyrning av lokaler för privata fester, t ex församlingshem för dopkaffe, med fler än 8 personer är fortsättningsvis otillåtna. Först i steg två (som preliminärt införs 1 juli) höjs antalet deltagare på privata fester i hyrda lokaler från nuvarande 8 till 50. Hör med expeditionen om vilka det är möjligt att vara i efter den 1 juli på 0325-61 20 00. 

Extern uthyrning startar från den 1 september

Tacksägelse och själaringning
Själaringning kommer ske i aktuell kyrka och i anslutning till själaringningen kommer ett anslag med namnet på den avlidne att sättas upp utanför kyrkan fram till och med måndag den 21 juni. Sedan tacksägelse i respektive kyrkor när gudstjänsterna kommer igång igen.

Digitala gudstjänster
Vi fortsätter fira gudstjänst digitalt.

Öppna kyrkor
Varje församling kommer att ha öppna kyrkor.
Det kommer vara lokala variationer vad gäller öppettider.
Kyrkorna kommer vara bemannade när de är öppna.
Öppen kyrka med begränsat antal platser utifrån lokalens storlek och markerade platser (Max 50). Annars som tidigare 8 st.

Gudstjänster och besök på äldreboende
Besök på äldreboenden förekommer på de äldreboenden som hör av sig och önskar vår närvaro och anser det säkert igen. Vi hänvisar också till våra digitala gudstjänster och andakter.

Här kan du läsa mer om de aktuella bestämmelserna just nu på krisinformation.se.

Enskilda samtal
Vi erbjuder enskilda samtal via digitala lösningar eller telefon.
Du kan alltid vända dig till Kinds pastorats Samtalsmottagning.

Behöver du samtal, stöd eller annan hjälp som med t.ex. att handla eller liknande så ta gärna kontakt med diakonen i din församling.
Ring växeln på 0325-61 20 00 så hjälper de er vidare eller hitta dem här

Vi följer läget löpande och ändringar kan ske snabbt utifrån nya direktiv från regeringen och FHM.

För aktuell information se annons i STT (Svenljunga Tranemo tidning) och här på hemsidan.

Tänk på att fortsatt hålla avstånd, stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa och mun.
FHM´s information hittar du här

Önskemål om enskild nattvard/sjukkommunion?
Kontakta växeln på 0325-61 20 00 för att tala med en präst.
Präster och diakoner är tillgängliga för samtal och du kan alltid höra av dig till oss.

Angående våra förskolor i Kinds pastorat

Förskolorna får regelbundet information från kommunen och gör som deras förskolor gör och rekommenderar att göra. Vi håller oss också ständigt uppdaterade via Folkhälsomyndighetens rekommendationer (extern länk) och Tranemo kommuns (extern länk). 

Lärandesektionen i Tranemo kommun skriver följande:

Förtydligad information med anledning av coronaviruset

 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte. Med Folkhälsomyndighetens bedömning som grund bedriver vi därmed förskola och skola som vanligt tills annat meddelas.

Friska barn och elever ska vara i förskolan och skolan. Sjuka barn och elever ska stanna hemma tills de är friska.

För att begränsa smittspridningen har Tranemo kommun beslutat att inplanerade studieresor ställs in tillsvidare. Även för personal är resor och konferenser inställda för att minska risken för smittspridning.

Det är viktigt att barn och elever med lindriga symtom på luftvägsinfektion, så som irritation i luftvägar, feber eller hosta stannar hemma för att minimera risken för smittspridning. Barn och elever ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Det kan florera inkorrekt information på sociala medier och i andra sammanhang var inte med och bidra till falsk ryktesspridning. Var källkritisk och håll dig uppdaterad via säkerställda källor.

Kommunen har aktiverat krisstaben, staben har täta möten och avstämningar och följer aktivt händelseutvecklingen och gör kontinuerligt nya omvärderingar av våra ställningstagande. Vi kommunicerar ut eventuella ändringar via Infomentor och på tranemo.se. För mer information besök folkhälsomyndigheten.se., ring 113 13 för svar på allmänna frågor om coronaviruset och ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

 

 

Lärandesektionen

Tranemo kommun