Ljushults kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Ljushults kyrka

Har övergått till Toarps församling 20220101

Ljushults nuvarande kyrka är byggd 1658 sedan en tidigare kyrka brunnit ned. Kyrkan har byggt ut vid ett flertal tillfällen. Altartavlan som visar Jesu korsfästelse och predikstolen är kvar från 1600-talet. 1786 byggdes kyrkans torn och har två klockor. Invändigt har kyrkan vackra målningar. 1826 erhöll den sitt nuvarande utseende. Den föränges i koret, fick sakristia och brädfodrades. Korfönster visar Jesu liv och ritades av A Eldh.