Foto: Kinds pastorat

Livsviktigt

En tidnings-hälsning från Kinds pastorat och våra församlingar. Utkommer 4 gånger / år.

Här vill vi informera och lyfta fram viktig information och dela tankar med dig som är boende i Kinds pastorat. Utkommer 4 gånger / år.

Livsviktigt nr2 2022

Klicka för att komma till tidningen Livsviktigt

Synpunkter på Livsviktigt

Här kan du lämna synpunkter på innehållet eller meddela om tidningen uteblivit eller att du fått fel församlings tidning

Livsviktigt nr1 2022

Klicka för att komma till tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr4 2021

Klicka för att komma till tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr3 2021

Klicka för att komma till tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr2 2021

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr1 2021

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr6 2020

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr5 2020

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr4 2020

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr3 2020

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr2 2020

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr1 2020

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr4 2019-2020

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr3 2019

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr2 2019

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Livsviktigt nr1 2019

Klicka för att ladda hem tidningen Livsviktigt

Hej! – Kinds pastorats tidigare mapptidning

Här hittar du tidigare nummer av Svenska kyrkan i Kinds förra tidning -"HEJ!"