Foto: Kinds pastorat

Livsviktigt

En tidnings-hälsning från Kinds pastorat och våra församlingar. Utkommer 4 gånger / år .

Här vill vi informera och lyfta fram viktig information och dela tankar med dig som är boende i Kinds pastorat. Utkommer 4 gånger / år.
Utdelning av Livsviktigt nr2 2021 sker den 25 augusti med tidningen STT (Svenljunga Tranemo tidningar)