Foto: Kinds pastorat

Kyrkoval 2021

Svenska kyrkan i Kind

Genom kyrkovalet har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Kyrkovalet är en manifestation av att Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd.
I kyrkovalet den 19 september 2021 får alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år eller äldre välja vilka som ska företräda dem de närmaste fyra åren I Kinds pastorat finns det ett gemensamt kyrkoråd. De sju församlingarna – Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Sexdrega, Länghem, Dalstorp, Tranemo, och Kindaholm – har i sin tur var sitt församlingsråd.

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i pastoratet, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.

Vill du vara med och göra skillnad?
Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig.
Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste:
• tillhöra Svenska kyrkan
• vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund
• fylla 18 år senast på valdagen
• vara kyrkobokförd i det område valet gäller

Du kandiderar till en av de 25 platserna i kyrkofullmäktige i Kinds pastorat som representant för den församling du bor i.
Kyrkofullmäktige utser sedan ledamöter, ordinarie och ersättare, till kyrkorådet utifrån hur stor representation varje församling har fått genom valresultatet
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.
Du kan ansluta dig till en nomineringsgrupp som redan är aktiv eller skapa en ny nomineringsgrupp tillsammans med människor som vill arbeta med samma saker som du.

Vill du vara med och påverka Svenska kyrkans framtid i Kind? Ställ upp som kandidat

I Kinds pastorat finns det ett gemensamt kyrkoråd.
De sju församlingarna – Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Sexdrega, Länghem, Dalstorp, Tranemo, och Kindaholm – har i sin tur var sitt församlingsråd.
Du kan vara med och kandidera till en av de 25 platserna i kyrkofullmäktige i Kinds pastorat som representant för den församling du bor i. Kyrkofullmäktige utser ledamöter, ordinarie och ersättare, till kyrkorådet utifrån hur stor representation varje församling har fått genom valresultatet.
Följande nomineringsgrupp valdes in 2017 till kyrkofullmäktige i Kinds pastorat
Har du frågor? Eller vill du vara med och påverka? Ta kontakt med någon av oss som representerar och som är aktiv i den församling där du bor.

Dalstorps församling
Dalstorp i Kinds pastorat (DiKp)
Kontaktpersoner:
•Berit Arnesson, Dalstorp, beritch.arnesson@telia.com.
•Inga-May Kvarneving, Hulared, im.kvarneving@hotmail.com, 070-202 74 28.
•Donald Emanuelsson, Ljungsarp, 032163217@telia.com

Kindaholms församling
Kindaholm i Kinds pastorat (KiKp)
Kontaktperson:
•Martin Lindman, Kalv, martin@netatonce.net.

Sexdrega församling
Kyrkan i byn i Sexdrega i Kinds pastorat (KibisiKP)
Kontaktperson:
•Louise Björkman, Hillared, nilsagarden@hotmail.com, 0706-032 890, 033-28 22 33.

Tranemo församling
Kyrkans framtid i Tranemo i Kinds pastorat (TMAS)
Kontaktpersoner:
•Christina Andersson, Sjötofta, kick53@live.se.
•Marita Nordin, Tranemo, marita.nordin@telia.com.
•Stephan Bergman, Mossebo, stephan.bergman@icloud.com.
•Elisabet Haarala, Tranemo, e.haarala@telia.com.

Länghems församling
Länghems församlingskyrkor i Kinds pastorat (LF)
Kontaktpersoner:
•Monica Claesson, Länghem, langhembilstation@gmail.com, 0703-390 897.
•Bodil Hjort, Månstad, bodilhjort@gmail.com, 0709-726 141.

Mjöbäck-Holsljunga församling
Mjöbäck Holsljunga församling i Kinds Pastorat (MHiKp)
Kontaktpersoner:
•Erland Svensson, Mjöbäck, 0325-34030.
•Ulla-Britt Lidrot, Överlida, lidrot@telia.com.

Svenljungabygdens församling
Svenljungabygdens opolitiska kandidater till Kinds pastorat (Sok)
Kontaktpersoner:
•Marianne Josefsson, Svenljunga, mariannejosefsdotter@gmail.com.
•Marita Karlsson, Svenljunga, marita.manstigen@gmail.com.

Övrig
Sverigedemokraterna (SD)
Kontaktperson:
•Patrik Thorén, patrik.thoren@sd.se, 0703-390 897.