Foto: Kinds pastorat

Kyrkoval 2021

Svenska kyrkan i Kind

Genom kyrkovalet har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Kyrkovalet är en manifestation av att Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd.
I kyrkovalet den 19 september 2021 får alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år eller äldre välja vilka som ska företräda dem de närmaste fyra åren I Kinds pastorat finns det ett gemensamt kyrkoråd. De sju församlingarna – Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Sexdrega, Länghem, Dalstorp, Tranemo, och Kindaholm – har i sin tur var sitt församlingsråd.

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i pastoratet, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.