Foto: Kinds pastorat

Konfetti PLUS

Barngrupp 10-12 år

Mellanmål från 14.30
Sexdrega Församlingshem 15.00-16.30 Sång, musik, pyssel, fri lek och samling med Bibelberättelse och Gud som haver. Välkomna!

anmälan till Sara Johansson: 0325-61 21 25 eller på mail.

Sara Johansson

Sara Johansson

Församlingspedagog i Sexdrega