Dannike kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Barnkör i Dannike

Måndagar i Dannike församlingshem

Barnkören i Dannike är pausad under hösten 2020.

Maria Carlbergh

Maria Carlbergh

Svenska kyrkan i Kind

Barn- och ungdomsledare i Länghem