Foto: Camilla Cherry IKON

Vi ber tillsammans - daglig bön i Lunda kyrka

Måndag-fredag kl. 12.00. I samband med bönen är kyrkan öppen även för besök, ljuständning och enskild andakt

Daglig bön

Välkommen att delta i den dagliga bön som äger rum varje vardag kl. 12.00 i Lunda kyrka i Jönåker.

I samband med bönen är kyrkan öppen och du är varmt välkommen för besök, ljuständning och enskild andakt.

Bön och andakt i kiladalens församling -  digitalt

På församlingens facebooksida kan du se inspelningar från flera dagliga böner,  gudstjänster och hälsningar i samband med söndagens gudstjänst i församlingen.

Om du har en egen psalmbok, använd den gärna när du följer den digitala bönen/gudstjänsten eller om du följer gudstjänster på TV eller i radio.
Psalmboken innehåller också en bönbok, evangelieboken och kyrkoårets utvalda bibeltexter m.m.

Om du inte har tillgång till Psalmboken finns psalmtexter och psalmer att söka på webben.  

 

När vi ses. Anpassning mot smittspridning med anledning av Coronaviruset

Kiladalens församling fortsätter att fira gudstjänster, be och mötas där du är - dock med vissa anpassingar. Välkommen, både för att dela allas vår oro för situationen eller kanske för att glömma den för en stund.

Församlingen firar gudstjänst m.m. med insikten om situationens allvar. Just nu står omsorgen om våra medmänniskor i fokus och särskilt de av oss som finns i riskgrupper, och därför är det viktigt att vi alla tar ansvar och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Även vid lindriga luftvägssymtom ska personen stanna hemma.

I samband med gudstjänster och bön påminner vi t ex också om hur vi möts, hälsar och möjligheter att fira nattvard tillsammans på ett ansvarsfullt sätt.

Välkommen! 

Läs mer

Läs mer om hur Svenska kyrkan generellt och Kiladalens församling anpassar gudstjänster och verksamheter