Foto: Magnus Aronson IKON

Var med i arbetet för en bättre värld!

Det arbete som ACT Svenska kyrkan - Svenska kyrkans internationella arbete gör för människor i utsatthet över hela världen bärs av det engagemang som finns här hemma i Sverige. Här i Kiladalens församling vill vi vara med och stödja det genom att särskilt stötta ett utvalt projekt!

 Svenska kyrkan stödjer många projekt runt om i hela världen. Projekt och teman har olika inriktningar och mål men gemensamt för dem alla är att människorna som stödet riktar stig till ofta själva ska vara med och påverka och förändra sina liv. Man svarar på behov som lokala kyrkor och organisationer sjävlva ser på plats. På det sättet kan insatserna ge bestående och hållbara förändringar.

Alla församlingar bidrar till de årliga Jul- och Fasteinsamlingarna,  och många av kollekterna under resten av året går också till kyrkans internationella arbeten - både akuta insatser i form av katastrofhjälp och till långsiktiga projekt.

I Kiladalen
I Kiladalens församling stöttar vi också ACT Svenska kyrkan - Svenska kyrkans internationella arbete på andra sätt. Bland annat finns vår engagerade internationell grupp som arbetar med att ordna aktiviteter och insamlingar varefter de insamlade medlen skickas till Svenska kyrkans internationella hjälpverksamhet för fördelning till olika ändamål. 

Ett särskilt projekt
Tillsammans med barn och unga i församlingen har ett av kyrkans alla projekt röstats fram som vi i Kiladalen särskilt kommer att stötta under 2018 och framåt. Internationella gruppen och ungdomarna i Ungdomsgruppen har gjort ett första urval bland mängden hjälpprojekt och därefter har barnen fått rösta fram ett av fyra projekt som de har känt allra mest för.

Efter omröstning kommer församlingens egna församlingskollekter (internationella), insamlingar, försäljningar och andra  aktiviteter att bidra med pengar till  barn i Filippinerna genom projektet "Barn ska slippa bo på¨gatan"!

Barn ska slippa bo på gatan

Församlingens utvalda projektet heter P135 "Barn ska slippa bo på gatan".
Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn så Svenska kyrkan stödjer här lokala organisationer, barnrättsorganistioner, som ger barnen mat, husrum och utbildning.
I Filippinerna lever över en och en halv miljon (!) barn på gatan. Många av dem är offer för naturkatastrofer, misshandel, missbruk eller sexuella övergrepp och behoven är mycket, mycket stora. 
LÄS MER om situationen i landet,  Projekt 135 (och andra angelägna projekt) på Svenska kyrkans hemsida och så hjälps vi åt att tillsammans samla in riktigt mycket pengar som kommer barnen till del på olika sätt!

Gå med i internationella gruppen

 Du som är intresserad av internationella frågor och vill veta mer om internationella frågor i Kiladalen och Svenska kyrkan nationellt är såklart välkommen att höra av dig till Internationella gruppens kontaktperson. Du får veta mer om de internationella frågorna, gruppen, hur du kan hitta din plats i ett engagerat gäng och mycket mer. Välkommen!

Kontaktuppgifter

Klicka här