Du som är ensam, eller känner någon som är ofrivilligt ensam

Vill du ha kontakt med en medmänniska i Besöksgruppen?

Att känna sig ensam

Många människor oavsett bakgrund och ålder är ofrivilligt ensamma och känslan kan ha olika karaktär beroende på vem du är som person, vilken livssituation du just nu lever i eller om något (stort eller smått) livsomvälvande har inträffat.

Du kanske upplever att du varken syns eller hörs. Kanske har du själv dragit dig undan av någon anledning eller kanske kan du inte alls ta dig ut från ditt hem.  Ibland saknas tillfällen att bara prata en stund med en medmänniska över en kopp kaffe...

Besöksgruppen

Genom Besöksgruppen vill Kiladalens församling göra något för att möta människors längtan efter, och  behov av kontakt. Personerna som ingår i besöksgruppen tillhör olika åldersgrupper, har olika personligheter och varierande intressen m.m. Gemensamt för alla är att de inte är samtalsproffs utan ”bara” genuint intresserade av möten med människor. 

Kontakta oss! 

Om du själv känner dig ensam och vill ha hjälp att bryta ensamheten - eller om du känner någon som skulle ha glädje av att träffa någon som har tid att prata och lyssna - kontakta församlingens diakoniassistent Peter så får du veta mer om hur Besöksgruppen fungerar.

För snabb kontakt kan du kan ringa Peter Lindbom direkt på telefon 072-561 65 51 eller till församlingsexpeditonen på telefon 0155-788 51.
Om du hellre vill skriva: Det går också att mejla till peter.lindbom@svenskakyrkan.se eller använda kontaktformuläret nedan så får du svar på det sätt som du önskar.

Hej. Jag vill gärna ha kontakt angående Besöksgruppen i Kiladalens församling.

Kiladalens församling sparar dina kontaktuppgifter för återkoppling och kontakt. Uppgifter sparar så länge som du deltar i verksamhet. På webben finns mer information om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter. Om ditt ärende är AKUT. Kontakta kyrkoherde Carl-Johan Falk 070-265 16 56.