Studiecirkel med dator hemifrån
Foto: Magnus Aronson IKON

Digital studiecirkel: Kyrkan och pandemi

Vi lever i en unik tid när Covid-19 har förändrat vårt sätt att leva och mötas. Det har även förändrat kyrkan och församlingens sätt att fira gudstjänst och samlas på olika sätt

Välkommen att vara med i höstens studecirkel i tre delar där vi tar upp och pratar om frågor och funderingar i en omvälvande tid

Diskussionsämnen - exempel

Hur påverkar detta oss och vår tro? Hur har det varit för andra människor i andra tider som levt under en pandemi? Vad står i Bibeln om sjukdomar och vad har teologer funderat över när det gäller lidande och ovisshet?

Tre digitala träffar - tre intressanta teman

1. ”Varför Gud - och hur länge?
Lidande, sjukdom och ovisshet som tema i Psaltaren

2. Farsoterna i historien
Utifrån historikern William H McNeills bok om sjukdomars plats i vår historia och kultur. Med tonvikt på dess påverkan på religion (och tvärtom?)

3. Den digitala kyrkan - och vad händer framåt?
Hur är man kyrka om människor inte får träffas fysiskt?
vad funderar vi över i Corona-tider? Kommer allt att ”bli som vanligt” sedan? Vad kommer att bli annorlunda?

Om cirkeln

Studiecirkeln är helt digital och du behöver därför ha tillgång till hjälpmedel för detta.

Inför studietillfällena får deltagare förbereda sig utifrån ett material som skickas ut via mejl. OBS Kontakta cirkelledaren om material ändå önskas via post.

Vid varje ”träff” blir det en föreläsning och efterföljande diskussion/samtal.

Datum: 21 oktober,  4 november och 18 november
Tid: kl. 18.30-19.30 (20.00)
Plats: Digitalt på en plats som passar dig

Cirkelledare: Karin Tallberg, präst i Kiladalens församling. 
Kontakt: 070-265 16 57 karin.tallberg@svenskakyrkan.se

Anmälan: Via formulär nedan eller direkt till cirkelledaren Karin Tallberg eller till församlingen
Anmälningstid: Anmälan senast den 14 oktober