Ordmoln

Berätta vad Kiladalens församling är för dig

I församlingen pågår just nu arbetet med att formulera en Församlingsinstruktion, dvs en beskrivning av vad Kiladalens församling är - och gör. 

Förtroendevalda och andra som ingår i arbetsgruppen försöker hitta nyckelord som tillsammans beskriver församlingen och hjälper oss att hitta dess unika själ och hjärta. Du får gärna hjälpa till genom att själv fundera över vad du är stolt eller glad över i församlingen. Sammanfatta sedan detta med ett eller flera ord och berätta!

Vad gör dig glad?

Församlingsbladet "Underverket" vår 2020

Förutom att använda dina ord för församlingsinstruktionen är tanken att presentera resultatet av alla tankar visuellt i ett s.k. ”ordmoln”. Datorn analyserar alla inkomna nyckelord och sorterar och presenterar dem sedan utifrån hur ofta de har använts.

Använd gärna formuläret nedan på sidan. Det går såklart också bra att posta, mejla, ringa eller lämna in samma sak. 

kiladalens.forsamling@svenskakyrkan.se
Adress Kiladalens församling, Skolvägen 28, 611 70 JÖNÅKER
Telefon expeditionen 0155-570 02 (Kyrkoherde 070-265 16 56)

/Kiladalens församling

I arbetet med en ny församlingsinstruktion. en beskrivning av församlingens själ och hjärta, vill vi tillsammans hitta värdefulla nyckelord som beskriver Kiladalens församling.