Nomineringsgrupper 2021

Läs om engagerade människor som ställer upp för val i Kiladalens församling

om kyrkovalet

Via länken här hittar du det mesta du behöver veta om valen till kyrkofullmäktige i Kiladalens församling, stiftsfullmäktige och kyrkomötet på nationell nivå. När och var kan du rösta? Vem kan rösta? Valresultat och mycket annat.

Längre ned på den här sidan hittar du alla som finns med på nomineringslistor till valet i Kiladalens församling.

 

Vi som ställer upp

Nomineringslistorna

I Kiladalens församling finns det två nomineringslistor, dels Kyrkans väl i Kiladalens församling med 26 namn, och dels Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) med ett namn. Kyrkans väl i Kiladalens församling är, som namnet antyder, en nomineringsgrupp som bara finns här.
Vänsterpartiet är nomineringsgrupp också på stiftsnivån och den nationella nivån.

Bland de som ställer upp i årets kyrkoval finns alla geografiska delar av Kiladalens församling representerade, olika åldrar också, och många yrken. Här finns både erfarna förtroendevalda och nya krafter. Många har också fler uppgifter i församlingen, bland annat som textilansvariga, musiker och sångare, nämndledamöter, snickeriansvariga och medlemmar i arbetsgruppen ”Levande församling”.
Scrolla ned på sidan och läs mer om personerna bakom namnen på listorna. Du är alltid välkommen att kontakta oss!

---------------------

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK):

Conny Jakobsson
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Vänstern i Svenska kyrkan
Ägnar mig åt: är pensionär och med i styrelsen för Vänsterpartiet i Nyköping – har haft flera yrken och varit kommunpolitiker och landstingspolitiker i många år
”Jag vill arbeta för att kyrkan ska bli mer intressant för människor som inte har så stor kyrklig vana och satsa på aktiviteter som är lite utanför vad kyrkan brukar göra. Kyrkan har en möjlighet att skapa kontakt mellan generationerna, och jag vill få in mer ungdomar i kyrkan med aktiviteter som ungdomar frågar efter, LAN-kvällar också så.”

---------------------

Kyrkans väl i Kiladalens församling:

Susanne Karlsson
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: arbetar med mitt lantbruk, som består av ekologiska dikor – det är min föräldragård jag övertagit, så jag har alltid bott i Bergshammar
”Uppdragen i församlingen är intressanta och utmanande. Där träffar jag många trevliga människor, och vi har givande samtal. Jag önskar att fler skulle upptäcka och komma med i församlingens många olika gemenskaper och aktiviteter. Vi kan arbeta med ökad tillgänglighet, både praktisk och i tanken, och vi kan engagera fler i våra kyrkogrupper – finns en vid varje kyrka – så att idéerna kan få flöda. Mer samarbete med föreningar är nödvändigt. Vi som är med i kyrkorådet måste ha ett öppet sinne och ha modet att prova nytt ibland.”

Lennart Kjellén
Bor i: Skällsta, Lunda
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församlingÄgnar mig åt: är ingenjör på Scania i Södertälje, med i kyrkofullmäktige sedan en mandatperiod, med i AU, suppleant i kyrkorådet.
”Att ställa upp i kyrkovalet är en spännande möjlighet att göra något för att kyrkan ska kunna vara mer relevant och för att alla ska kunna känna sig hemma i kyrkan. Jag tycker att den är en viktig tradition, och särskilt här på landsbygden är den en sammanhållande kraft. Den är värd att bevara och värna. Våra sammanträden i kyrkofullmäktige och kyrkorådet är ganska formella och uppstyrda. I AU har det varit mer tillfälle till diskussion och lite mer informellt.”

 

Ulrika Söderström
Bor i: Svalsta
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: jag är chef på Polismyndigheten, med i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, sjunger i kyrkokören
”Jag har varit förtroendevald i åtta år nu och har varit med och arbetat med valmanifestet. Jag är med i kyrkokören och brukar spela trumpet på våra Taizégudstjänster, och mina barn är med i Messy Church och i gudstjänsterna. Jag tycker att gudstjänsterna spelar en central roll för vår gemenskap – vi får mötas i alla livets skeden i dem och i andra aktiviteter i församlingen. Utöver gudstjänsten är det musiken jag brinner för!”

Ulrik Kvist
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionerad forskare och konstnär
”Jag är pensionerad spermieforskare och intresserad av livets uppkomst och skapelsen. Arbetar också med en utställning som ska visas i Strängnäs domkyrka nästa år. ’Så skapar Gud människan’ var temat för en gudstjänst som jag och Carl-Johan ledde tillsammans i Kila kyrka för ett tag sedan. Kyrkan finns här för dig, dina barn, din familj och dina vänner. I kyrkovalet är du med och skapar goda villkor att leva väl och fullt ut Kiladalen!”

Anneli Karlsson
Bor i: Enstaberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är ny kyrkogårdschef i Trosa efter att ha arbetat i begravningsverksamheten i andra församlingar i många år, med i kyrkofullmäktige ungefär sedan millennieskiftet, ledamot i KRÖ (Kyrkogårdsfrågor i Region Öst – en intresseorganisation för begravningsverksamheten), ledamot i förbundsmötet i SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund), kyrkvärd
”Jag är ju kyrkvärd, och jag vill att alla ska känna sig välkomna i kyrkan, alltid, att det ska vara på riktigt och inte bara vara en klyscha. Och så vill jag satsa mer på miljöfrågor och hållbarhet, särskilt inom begravningsverksamheten. SKKF har som mål att alla Sveriges begravningsverksamheter ska vara fossilfria 2023, och jag vet inte om det är möjligt, men vi måste få ner koldioxidutsläppen. Jag tror att vi skulle kunna arbeta mycket mer för biologisk mångfald på våra kyrkogårdar, kanske låta delar av dem bli äng så att det inte bara är gräsmatta överallt, tänka på pollinatörerna. Det finns ju förväntningar på hur kyrkogårdar ska se ut, nästan som golfbanor, men det borde gå att berätta för allmänheten varför vi inte håller gräset så kort hela tiden utan låter det bli lite högre, kanske låter det gå i frö.
Jag vill också arbeta för arbetsmiljön i kyrkan och på kyrkogårdarna – se till så att de arbetsredskap som behövs finns och så att alla får den utbildning som de behöver.”

Gudrun Edlund
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: har en examen i teologi från universiteten i Linköping och Uppsala och har ägnat mig åt människovårdande arbete både inom landsting och privat, är ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt i arbetsutskottet. Är också med i församlingens Internationella grupp, ett viktigt uppdrag där vi hjälps åt att göra skillnad för utsatta människor

”Jag vill arbeta för en levande och aktiv kyrka som verkar mitt bland människor på ett medmänskligt sätt och för en mötesplats som ger trygghet, stabilitet och gemenskap i livets alla skeden. Jag vill också arbeta för att Kiladalens församling ska ha en bra och bred verksamhet för alla – med det kristna budskapet i centrum.”

Ingvar Franzén
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär, förtroendevald sedan 15–20 år, ordförande i fastighetsutskottet, har varit med i kyrkorådet, med i snickargruppen
”Igår var jag i Kila kyrka – vi satte upp två handräcken upp till koret i kyrkan. Vi är fyra som arbetar i snickarboden. Före räckena gjorde vi en ställning till mässhaken i Lunda kyrka och en låda som man kan lägga nattvardsföremålen i när det ska vara friluftsgudstjänst. Vi har också tillverkat en del spel tillsammans med ungdomarna. Det finaste som vi har byggt är nog psalmboksvagnen som står i Kila kyrka – den gjorde vi av skranket som tidigare stod framför bänkarna.
Vi brukar visa film i Bergshammars församlingshem tre gånger per termin. Halvtimmen före filmen är det fika, och jag brukar försöka ställa några frågor när filmen är slut. Jag tror att vi kommer igång snart igen, och det är bara att komma då!
Nu vill jag att vi ska ta kontakt med SVT om helgmålsbön och tv-gudstjänst härifrån Kiladalen.”

Astrid Löfling
Bor i: Enstaberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär (tidigare lärare), förtroendevald sedan ett par mandatperioder, suppleant i kyrkorådet, med i arbetsgruppen ”Levande församling” tillsammans med två andra
”Vi har varit en grupp som har arbetat med att utveckla församlingsarbetet, dels med konkreta idéer, dels med att diskutera och försöka hitta fram tillsammans med församlingens anställda, för det är viktigt att alla är med. Jag vill gärna fortsätta arbeta med det för att fler ska kunna hitta in i gemenskapen. Vi spånar oss fram, och två saker som vi har talat om är att bjuda in till bönegrupp och bibelstudiegrupp. Jag har en dotter som bor i Fuengirola i Spanien, så jag är där mycket, och Svenska kyrkan betyder mycket för oss där också.”

Anita Eriksson
Bor i: Lundaskog
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär efter ett yrkesliv inom jordbruk och sjukvård och som hemsamarit, förtroendevald sedan fyra år, ideell barn- och ungdomsledare, arbetar mycket med olika textilhantverk och säljer på marknader

”Det är roligt med barnverksamheterna, roligt att vara med och lära känna de yngre och få bra kontakt med dem. Man får lära sig mycket, och de lär sig också. Jag är med i församlingshemmet i Svalsta med barn i årskurs fem och sex, och längre tillbaka har jag arbetat med yngre barn. Ibland vill vår diakoniassistent Peter ha hjälp med olika saker. Jag hänger mest med och pysslar. Det har jag gjort i fem–sex år nu, och för fyra år sedan kom jag med i kyrkofullmäktige också. Barnen har blivit mitt fokus.”

Ann-Marie Hagberg-Lönnström
Bor i: Lunda
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling – ny på listan
Ägnar mig åt: är speciallärare
”Jag är uppvuxen här och var med i Kyrkans barntimmar och allt som fanns då. Nu är jag lärare på skolan i Jönåker, och jag är med i utvecklingsgruppen för Kiladalen och i idrottsföreningens styrelse. Jag är intresserad av samhällets utveckling och alla vinklingar på det. Ju större nätverk vi bygger upp, desto mer kan vi göra.”

Mats Strandberg
Bor i: Enstaberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församlingÄgnar mig åt: är pensionär, har arbetat i metallindustrin och som kyrkvaktmästare och på krematoriet och kyrkogården i Nyköping, är med i fullmäktige sedan flera perioder och i valnämnden, kyrkogårds- och fastighetsutskottet och gravstensgruppen, är också med i en av de fyra kyrkkaffegrupperna och i den internationella gruppen, är vice ordförande i Tuna hembygdsförening

”Det var en granne som kom och frågade om jag inte skulle med på ett möte, och sedan har det blivit mycket med kyrkan för mig. Jag tror att vi skulle kunna ha mer musikgudstjänster, det brukar komma många på dem – och då kan vi också vara sociala och informera om olika saker som händer i församlingen och bjuda in. När vi hade Händels Messias uppdelat på tre konserter blev det väldigt uppskattat. Evy och jag har också varit med och hjälpt till med de andakter som har sänts på internet under pandemin. Det är viktigt att vi når fler.

Jag vill att vi ska satsa ännu mer på ungdomsverksamheten och barnverksamheten under den kommande mandatperioden, och så hoppas jag att vi kan komma igång med musikverksamhet för åldersgruppen 30–50. Den gruppen är svår att nå, och jag vet att många har mycket att göra, men jag tycker att vi måste försöka.”

Anette Thunberg
Bor i: Svalsta
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling – ny på listan
Ägnar mig åt: är sjuksköterska – arbetar dels på ett LSS-boende och dels med Grön Omsorg som fungerar ungefär som en daglig verksamhet.
”Jag vill att vi ska vara en kyrka som finns för alla och som har något för alla åldrar. Satsningarna på barnfamiljer tycker jag är bra, så dem hoppas jag att vi kan fortsätta med. När uppsökande verksamheter fungerar brukar det ju bli jättebra, så mer sådana. Landsbygdsutveckling ligger mig nära, och jag hoppas också att det ska gå att använda de gröna näringarna och låta fler få ta del av det som människan mår bra av – man kan upptäcka så mycket mer genom kyrkan, till exempel genom pilgrimsvandringar.”

Jan-Åke Karlsson
Bor i: Ålberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär sedan åtta år (tidigare djurskötare och truckförare), ordförande i kyrkorådet och i valnämnden
”Jag var med när Kiladalens församling bildades 2006 och har varit med i kyrkofullmäktige och kyrkorådet sedan dess. En av de viktigaste frågorna för mig är att församlingen måste vara en del av det civila samhället och att vi inte ska stänga in oss i kyrkor och församlingshem, och ett exempel på det är att kyrkan är med och satsar på det nya cirkulationsboendet i Stavsjö. När äldre som har bott i villa flyttar in där kan barnfamiljer flytta in i villorna.
Nu under pandemin har vi tappat nästan alla dop, så vi måste göra en stor dopsatsning framöver. Vi skickar ut textilgruppens barnsockor tillsammans med dopinbjudan!
Gudstjänstsändningarna tror jag att vi ska fortsätta med. En del som inte brukade komma till kyrkan har hittat till våra gudstjänster tack vare dem. Vi ska inte konkurrera med SVT:s proffsiga tv-gudstjänster – jag tror att vi tjänar på att vara lite amatörmässiga och på att människor känner igen sin kyrka – men vi ska satsa på dem.”

Anita Helmersson
Bor i: Lunda
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär (har arbetat på Länsstyrelsen), med i kyrkorådet och valnämnden och är med och ordnar kyrkkaffe i Lunda och på Lundagården
”Jag är med som förtroendevald sedan fyra år, och jag tycker att det är viktigt att ställa upp för att påverka samhällsutvecklingen och arbeta för empati och gemenskap. Man kan göra mycket! Vi har gemenskap med andra trossamfund och breddar kontakterna med föreningslivet. Det är mycket som händer. Det har varit stora utmaningar med digitala möten och gudstjänster sedan förra våren, men det gäller att kunna tänka om.”

Ulf Zettersten
Bor i: Tuna
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är arkitekt, med i kyrkorådet sedan två mandatperioder, har varit med och gjort en fastighetsutredning som grund för församlingens lokalförsörjningsplan
”Under mitt yrkesverksamma liv som arkitekt har jag strävat efter att skapa vackra rum, hus och utomhusmiljöer. Utöver praktisk funktion handlar arkitektur och rumsgestaltning i allra högsta grad om sinnesupplevelser och känslor, och det har jag tänkt mycket på när jag har haft uppdrag inom vård och omsorg, och inte minst när jag har arbetat med kyrkobyggnader.
När jag var ung hörde det till självklarheterna att man skulle gå i söndagsskola, konfirmeras och gå till kyrkan söndagar och helger. Där fick jag av Jesus en underbar gåva, ’Älska din nästa som dig själv’. En kompass som hjälper mig dagligen i mina vägval, ger mig styrka, själsro och glädje.
Jag tror att Jesu förkunnelse är räddningen för vår värld. Mitt största engagemang är ’Levande församling’-gruppen. Jag vill vara med och bygga en levande församling genom diakoni, kommunikation och gudstjänster som man inte vill vara utan.”

Fredrik Melén Karlsson
Bor i: Lunda
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling – ny på listan
Ägnar mig åt: har varit resurspedagog på en högstadieskola ett tag, vikarierar som gymnastiklärare nu
”Förra året anmälde jag att jag kunde tänka mig att ställa upp i kyrkovalet. Det är första gången jag är med i det här sammanhanget. Det som har väckt mitt intresse är olika saker som jag har sett i Jönåker och som är riktade till barn och unga. Det har kommit en skateboardramp, det finns olika verksamheter som mina barn har varit med i och som har varit väldigt positiva för dem. Så jag hoppas att jag kan vara med och bidra med idéer om vad församlingen kan satsa på framöver. Ledamöterna i kyrkofullmäktige har säkert lite olika fokus, en del tänker mycket på äldre, och jag tänker mest på barn. Det kan bli en härlig blandning av gammalt och nytt, tror jag. Jag vill satsa på kyrkans framtid här, med barnen i fokus.”

Åsa Mirheim
Bor i: Svalsta
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling – ny på listan
Ägnar mig åt: är socionom och har alltid arbetat med kvalitetsfrågor och hållbarhet, nu som utvecklingsstrateg på äldreomsorgsförvaltningen i Oxelösund, sjunger i kyrkokören sedan åtta år, har varit hjälptränare i IK-Tun för barn födda 2013

”Jag vill att Kiladalens församling ska arbeta mer med hållbarhet – att vi alla arbetar för en hållbar framtid i alla sammanhang, från söndagens gudstjänster till konfirmandernas träffar. Ett enkelt exempel är blommorna på altaret i kyrkorna. Det är ofta importerade snittblommor som är odlade med mycket bekämpningsmedel, och man kan använda många naturmaterial istället eller odla egna blommor. Hållbarhet i församlingen är också att få med fler, och jag har tänkt på att man skulle kunna ha tillsammansodling och odla grönsaker till församlingens sopplunch. I Kiladalens församling är vi så utspridda, området är stort och vi är få, så det gäller att hitta sätt att göra saker tillsammans här.”

Evy Strandberg
Bor i: Enstaberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär, har arbetat som vårdbiträde i bland annat Tystberga och Jönåker, ledamot i kyrkofullmäktige sedan ett par mandatperioder och med i en av de fyra kyrkkaffegrupperna och internationella gruppen, styrelseledamot i Tuna hembygdsförening

”Nu under juli och augusti har vi haft öppen kyrka halv tolv till tre på lördagar och söndagar och visat kyrkan och bjudit på kaffe och en kaka. Det har varit jättekul. Vi brukar ha en temautställning – vi har visat brudkronor och dopsaker, till exempel.

Mats och jag brukar vara med och servera på soppluncherna som vår diakoniassistent Peter ordnar i församlingshemmet. Då försöker vi också prata med alla.

I Tuna har vi kyrkkaffe efter varje gudstjänst, och vi har det inne i kyrkan, som ståfika, eftersom församlingshemmet ligger en och en halv kilometer bort. Innan vi började med det blev det så att alla bara åkte hem. När man kan stanna och prata en stund kan man också fråga om någon vill vara med på något mer. Och i kyrkgruppen kan man vara med någon gång, baka bara till ett tillfälle, till exempel. När det behövs mer hjälp brukar vi ringa runt.

Vi har haft levande julkrubba på en gård här, och då kom det många, ungefär hundra. Vi i kyrkgruppen och de anställda hade mycket att göra då. Det var roligt. Vi måste ’bjuda ut’ kyrkan ibland.”


AnneMarie Berglin
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär (tidigare ingenjör, säljare, egenföretagare), har varit förtroendevald i ungefär 15 år, arbetar i församlingens textilgrupp
”Jag är uppväxt i kyrkans miljö, och när mina barn hade börjat i Kyrkans barntimmar blev jag ledare där. Sedan kom jag med i arbetskretsen och blev kyrkvärd, och det är jag fortfarande. Vi i textilgruppen har märkt upp alla församlingens textilier så att de hamnar rätt igen efter tvätt, syr till barnverksamheterna och stickar sockor som skickas ut med dopinbjudan till alla nyfödda. Under pandemin har vi sytt mässhakar till pumpflaskorna med handsprit!
Jag brukar hjälpa till på After School i Tuna församlingshem – det är väldigt roligt och givande! Och när vi har Messy Church är jag med och fixar maten. Under pandemin har jag saknar vår fina gemenskap. Att få vara delaktig, gärna tillsammans med barnen och ungdomarna, är viktigt för mig. Men jag fick vara med som kyrkvärd på konfirmationen. Det var en ynnest!”

Margita Ytterberg
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är ledamot i kyrkofullmäktige sedan några år innan vi blev en stor församling, suppleant i kyrkorådet sedan några år, är också kyrkvärd och sjunger i kyrkokören och pensionärskören, är med i kyrkgruppen som är med och ordnar saker i Bergshammars kyrka och församlingshem, arbetade fram till pensioneringen som receptarie på sjukhusapoteket i Nyköping

”Musiklivet värnar jag om – jag har sjungit i kyrkorna i många år. Och så tycker jag att det är viktigt att församlingen har något för alla åldrar, något som kan passa för olika tider i livet. Nu är det ju så att alla Svenska kyrkans församlingar måste titta på sina byggnader och på vad pengarna ska användas till. Vi måste se vad vi har och vad vi kan ha kvar, och det är mycket att sätta sig in i när man är med i kyrkofullmäktige. Jag vet ju vad kyrkorna här har betytt och vad de kan komma att betyda. Eftersom jag själv är förtroendevald och sjunger i kören känner jag mig hemma i alla fyra kyrkorna, men det finns ju många som har en särskild känsla för sin kyrka och känner sig hemma just där. Det gäller också att lyssna på alla som bor här, inte bara på dem som brukar komma till gudstjänsterna utan också på alla som skulle kunna komma.”

Håkan Odeberg
Bor i: Bergshammar
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är psykiater med inriktning på psykiatri och habilitering, funktionsnedsättningar, kronisk smärta, utmattning, stressrelaterade tillstånd och depression, spelar gitarr i Taizégudstjänsterna i Lunda kyrka, har varit förtroendevald i ett tiotal år, är suppleant i kyrkorådet
”Jag tycker om att finnas med i det här sammanhanget och delta i diskussionerna, och jag vill vara delaktig i församlingens arbete med mina erfarenheter från yrkeslivet och kulturvärlden. Nu när det har varit restriktioner har vi sänt Taizégudstjänsterna digitalt, och tystnaden i dem blir ju inte detsamma på skärmen, så jag har spelat musik för tystnad – en spännande utmaning. Musiklivet här i församlingen var en bidragande orsak till att jag flyttade till Bergshammar.”

Sibyl Dahlberg
Bor i: Enstaberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: driver ett familjeföretag tillsammans med make och son i Enstaberga – vi tillverkar och säljer kök – och har varit förtroendevald sedan före millennieskiftet
”När mina barn var små la jag en lapp med förslag till kyrkans barnverksamhet i en låda, och sedan ringde de upp och frågade om jag ville hjälpa till. Så jag har varit med sedan dess. Jag har svårt att lova regelbundna möten, så jag är ersättare i kyrkofullmäktige nu och har sagt att när det behövs hjälp vid olika tillfällen kan jag försöka vara med. I sommar har jag varit med och bemannat ’Öppen kyrka’. Jag tycker om att gå i kyrkan, det är inte så svårt, det är inte någon stor sak, man kan komma in och sätta sig ner bara – och så önskar jag att det skulle kunna vara för alla, för alla åldrar. Kyrkan ska vara en plats dit alla kan komma, och den ska finnas till för alla.
Att vi tänker på miljö och hållbarhet ska vara självklart i allt vi gör. På många sätt är det redan så. Ett litet exempel: när vi hade ’Öppen kyrka’ i somras skulle det vara dop. Då kom vaktmästaren från en kyrka som han just hade låst, och han hade tagit med sig blommorna därifrån till vår dopgudstjänst.
Det har varit annorlunda ett tag nu, och jag undrar hur det kommer att bli när det ska bli som vanligt. En positiv sak med pandemin är våra gudstjänstsändningar. Jag tycker att de har varit bra. Men det är viktigt att vara i kyrkan och att få träffas också. Det märkte vi i somras när vi hade ’Öppen kyrka’. Vi höll avstånd, förstås, men alla som kom var så glada att ses.”

Mattias Olausson
Bor i: Lunda
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är småbarnspappa och industriarbetare – trycker på plast på ett tryckeri i Oxelösund – och kom med som förtroendevald vid förra valet
”Jag vill att vi ska satsa mer på barn och ungdomar! Min familj har varit med i småbarnsaktiviteterna, och det har passat oss bra, men jag tror att det behövs mer för unga människor. Det är oftast få i gudstjänsterna när jag är med. Här på landsbygden är det extra viktigt att satsa på aktiviteter för dem. Fritidsgården har lagt ner, det finns inte så mycket för dem, och det blir lätt så att de bara drar runt. Jag tror att många av dem har en förlegad bild av kyrkan, och vi måste försöka fånga upp deras intressen i samband med konfirmationen eller helst ännu tidigare så att de får upp ögonen för vad kyrkan verkligen är.”

Anita Johansson
Bor i: Ålberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är pensionär (har tidigare varit barnskötare och arbetat i butik), har varit kommunpolitiker i Nyköping, sjunger i kyrkokören sedan 1974, är med i en bokcirkel, har varit med i nästan alla olika kommittéer här men är numera ”bara” med i kyrkofullmäktige
”Jag vill ju att fler ska komma till kyrkan, och nu när barn inte kan komma till Kyrkans barntimmar måste vi arbeta mer med föräldrarna så att barnen kommer. Messy Church, som vi har, tycker jag är kanon. Jag har mått jättedåligt nu under pandemin när vi inte har kunnat ses i kyrkan. Hoppas att många inser att det finns en kraft i den kristna tron. Den är viktig, som en ryggrad.”

Mats Johansson
Bor i: Tuna
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: är lantbrukare – arbetar med spannmålsordling och skogsbruk – och kör lastbil och timmerbil, med i kyrkofullmäktige sedan flera mandatperioder, är också engagerad i LRF
”Jag har varit med bra länge, och jag tycker att vi måste ha en verksamhet som når ut till människor. Gudstjänsterna är viktiga. Jag hoppas att vi kan komma igång med allting snart igen.”

Nils Johansson
Bor i: Enstaberga
Nomineringsgrupp: Kyrkans väl i Kiladalens församling
Ägnar mig åt: har tidigare arbetat på ett försäkringsbolag, förtroendevald i kyrkan sedan ungefär 20 år
”Jag har varit med i kyrkofullmäktige av och till i ungefär 20 år, och jag har varit med i kyrkorådet också. Nu är jag sekreterare i fastighetsutskottet. Det kommer jag att vara året ut.”

---------------------