Händer mot svart bakgrund. Påmålat rött hjärta.
Foto: Magnus Aronson IKON

Musik i kyrkan

"Vi ska vandra i Guds kärleks ljus" Kiladalens kyrkokör och musiker fyller Tuna kyrka med afrikanska lovsånger!

Musikgudstjänst med Kiladalens kyrkokör

Kören under ledning av Helena Wanrud.
Gudstjänsten leds av Torbjörn Burvall

Söndag 8 oktober 2023
Tuna kyrka kl. 18.00