Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Leva vidare

för dig som mist en livskamrat

Ny grupp hösten 2023. Välkommen!

Det finns inte några enkla tröstens ord - eller något annat lätt sätt att lindra sorgen efter en närstående. Erfarenheten säger dock att för att komma igenom sorg behöver man ”gå rakt igenom” den. För att göra det kan det ofta vara bra att ha någon att tala- och byta erfarenheter med.

Samtalsgrupp

Kiladalens församling erbjuder med jämna mellanrum en samtalsgrupp, "Leva vidare",  där du kan dela erfarenheter med andra som mist någon nära. Om du har deltagit i en liknande grupp tidigare är du välkommen igen. Kanske känner du att det inte passar just nu - då är du välkommen längre fram...

I förtroende

Vi är noga med att du ska känna dig trygg när vi träffas i gruppen och vi förväntar oss att det som sägs under våra samtal stannar i rummet.
Vid varje träff pratar vi om tiden före och efter dödsfallet och vi tar bland annat upp hur vi kan forma ett gott liv idag.

Samtalsgruppen 

Datum: 3/10, 10/10, 24/10, 31/10 2023

Tid: 10.00-12.00 (Vi börjar med fika)

Plats: LUNDA kyrka, Jönåker

Kontaktpersoner och anmälan:
Bengt Ljungberg, präst
Peter Lindbom, diakoniassistent 072-561 65 51 peter.lindbom@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen 0155-788 51 (direktnummer)

 

Enskilt samtal

Om du också - eller i stället - vill samtala enskilt så får du gärna höra av dig. Kontakta kyrkoherde Karin Tallberg direkt eller diakoniassistenten. (Se ”kontakt”)