Påsk
Foto: Kristina Johansson/IKON

Långfredagen 10/4 kl. 15.00

Fira Långfredagens gudstjänst där du är. Nedan hittar du förslag på hur vi kan fira gudstjänsten tillsammans, fast var och en.

Invänta tiden för gudstjänsten, kl 15.00 Tänd då ett ljus – det blir vår klockringning!

Dagens bön

Helige Gud, tack för att din Sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen.

Bibeltext

Några rader ur dagens Evangelietext Matt 27:32-56

...Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”...

 

Reflektion

Jesus visste vem han var och vart han skulle. Alla runt omkring honom ”visste” något annat. De bilder människan byggt upp av egen styrka och andras svaghet, egen kontroll och andras maktlöshet, vänder Jesus upp och ner på när han, Guds egen Son, avstår all makt och låter sig dödas. ”Var det han stod för inte mer än så?” ömsom suckar, gråter och hånskrattar världen. Du och jag vet vad som händer. Vilken makt som visar sig vara starkast. Men idag lämnar vi den tanken för att fatta Guds utsträckta hand från korset. - Lid med mig som jag lider med dig...


Be till Gud, be för världen

Bönen kan aldrig sättas i karantän, dess väsen är frihet och ett trotsigt hopp...

Be med orden i ditt hjärta.
Lägg fram inför Gud allt som tynger dig, allt som du vill tacka för och alla människor du tänker på.
Be för vår värld, för alla sjuka, för alla oroliga, för alla som arbetar inom sjukvård och omsorg, för alla som inte vet hur deras framtid kommer se ut och för alla de av oss som behöver vår förbön och omtanke.

 *  *  *

 Om du vill kan du inleda och avsluta bönen med följande ord:

 Gud, du som vet vad det är att vara människa, till dig kommer vi med vår bön.

Vi ber för den situation som vår värld befinner sig i. Vi ber för Kiladalen och alla som bor, lever och verkar här. Vi ber om kraft, mod, och att kunna se på vår medmänniska med kärlek trots rädsla och utsatthet.

Plats för ditt hjärtas böner

Gud, inget kan skilja oss från din kärlek. 
Hjälp mig att aldrig behöva tvivla på att du det som kan känns hopplöst i dina sårmärkta och kärleksfulla händer.
I Jesu namn. Amen

 
 Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket
din är makten och äran
i evighet.
Amen.

eller

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

 

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.