GUDSTJÄNSTFORUM

Den goda gudstjänsten

Gudstjänstfördjupning

Sedan 2008 pågår här i Kiladalens församling ett projekt kring Gudstjänstfördjupning - samtal kring "den goda gudstjänsten". Samtal och samråd har pågått sedan dess och fortsätter. Välkommen att delta i det som nu kallas GUDSTJÄNSTFORUM.


 Projektet

 Projektet är ett samarbete mellan Strängnäs och Stockholms stift. Fyra personer från Kiladalens församling deltog i en en kurs för att därefter påbörja samtalen i hemförsamlingen kring "den goda gudstjänsten". Dessa samtal resulterade i en mängd ord som beskrev olika gudstjänstupplevelser och dessa har i sin tur sammanfattats i tre stycken VÄRDEORD. Läs mer om dem under rubriken.
 

Värdeorden

 * Närvaro
* Mänskligt
* Livskraft

Gudstjänsten

Gudstjänst handlar om relation till Gud, varandra och oss själva. Om vi firar en gudstjänst med värdeord hämtade från människors erfarenheter här i vår församling så utgår den från våra förutsättningar och möjligheter.
De lyfter också fram en viktig del av vår gudstjänst, nämligen att gudstjänsten är vår gemensamma gåva och ansvar, som vi får hjälpas åt att vårda och bära.