Coronaviruset och verksamhet i församlingen

Sidan uppdateras efterhand...

Aktuellt 

Flera av församlingens verksamheter återstartar under vecka 5 2022.
I vissa fall ”träffas” vi digitalt via församlingens kanaler på facebook och youtube. Gudstjänster firas i kyrkorna - med begränsat antal platser och också i övrigt med hänsyn till aktuella råd och restriktioner p.g.a pandemin.
Dop, vigslar och begravningar kan bokas - också med hänsyn till myndigheternas aktuella riktlinjer kring coronaviruset och fortsatt förhindrandet av smittspridning. Det gäller även bokningar av lokaler i församlingens fastigheter.

Vi firar gudstjänst 
På söndag firar vi gudstjänst. Klicka så kommer du vidare till församlingens kalendarium där du hittar övriga planerade gudstjänster.
Gudstjänsterna genomförs med hänsyn till rådande omständigheter och alltid efter Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. Se ovan.

dop, vigslar och begravningar 

Alla kyrkliga handlingar genomförs med hänsyn till rådande omständigheter och efter Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. Se ovan.

Du som vill boka tid för dop, vigsel eller en begravningsgudstjänst kan göra det. Om anpassningar behövs eller önskas får man stöd från församlingen och hjälp med att planera en fin, minnesvärd ceremoni/högtid i enlighet med de behov som finns och ev. riktlinjer som just nu är aktuella.
Kontakta församlingens präster om du har frågor om förberedelser kring redan bokat dop eller vigsel, eller om du vill boka om någon tid. 
Prästerna besvarar frågor och tankar kring begravningar och minnesstunder.

Konfirmation

Carl-Johan Falk, konfirmationspräst, besvarar frågor kring årets och kommande års konfirmandgrupp. 

Mer information och kontakt

Mer information om kommande gudstjänst/er och verksamhet kommer fortlöpande och du hittar den här och i kalendern här på webben. Aven på församlingens sida på Facebook.

Här på webben finns också fler kontaktuppgifter för dig som har frågor och funderingar eller vill tala med en medmänniska i dagar när möjligheten att träffa andra har begränsats ...

Välkommen också att att kontakta mig direkt

/
Carl-Johan Falk, kyrkoherde
Mejl carl-johan.falk@svenskakyrkan.se
Mobil 070-265 16 56 

Leende kvinna med kaffekopp i handen står i sin trädgård och pratar med granne på andra sidan häcken.

Covid-19

Covid-19 sprids fortfarande i samhället men räknas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom.

När jag behöver prata med någon

I din lokala församling och/eller i Svenska kyrkan nationellt finns utbildad personal och medmänniskor som lyssnar och ger stöd och råd vid sorg, relationsproblem, ohälsa, känslor av oro och annat som är viktigt för dig. Klicka och läs mer...

Kan vi be för varandra? Vill du be för något särskilt?

När oro och ovisshet kommer nära i livet blir det ännu viktigare att samlas. Många samlas dagligen i bönens gemenskap, tillsammans eller utspridda, i vårt samhälle. Har du ett eget böneämne? Klicka och skriv din bön här så är den med i gudstjänstens förbön kommande söndag.