Bibeltexter från Taizé

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé i Frankrike. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.

tis, 1 September

Jesus sa: Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.

Matt 12:46-50

ons, 2 September

Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa honom för allt han har gjort för sitt folk i sin barmhärtighet och stora kärlek.

Jes 63:7-14

tor, 3 September

Paulus skriver: Så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Gal 2:15-21

fre, 4 September

Paulus skriver: Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

Rom 6:3-11

lör, 5 September

Så säger Herren till sitt folk: Lyft upp blicken och se den glädje som kommer till dig från Gud.

Ba 4:36-37

SÖN, 6 September

Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matt 18:15-20

mån, 7 September

Kom till Kristus, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom.

1 Pet 2:4-10

tis, 8 September

Maria sa: Herrens förbarmande med dem som vördar honom varar från släkte till släkte.

Luk 1:39-56

ons, 9 September

Mose sa till folket: Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.

5 Mos 6:4-9

tor, 10 September

Paulus skriver: Må Kristus genom tron bo i era hjärtan med kärlek. Då ska ni lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap.

Ef 3:14-19

fre, 11 September

Paulus skriver: Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

1 Kor 13:8-13

lör, 12 September

Detta är det bud som Kristus har gett oss: att den som älskar Gud också ska älska sin broder och syster.

1 Joh 4:16-21

SÖN, 13 September

Jesus berättade en liknelse om en kung som sa till en av sina tjänare: Jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?

Matt 18:21-35

 

mån, 14 September

Vi kan tryggt säga: ”Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta.” Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Heb 13:1-8

tis, 15 September

Så säger Herren: Mitt folk, vad ont har jag gjort dig? Vilka bördor har jag tyngt dig med? Lägg fram din anklagelse! Jag förde dig ut ur slavlägret. Kom ihåg, mitt folk, då förstår du mitt rättfärdiga verk.

Mik 6:1-8

ons, 16 September

Folket frågade Jesus: “Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?” Jesus svarade: “Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.”

Joh 6:27-29

tor, 17 September

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt dem alla.

Jes 40:1-5

fre, 18 September

Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd.

Mik 7:18-20

lör, 19 September

Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Luk 10:25-37

SÖN, 20 September

Må den gudlösa vända om till Herren, som alltid vill förlåta. Mina planer är inte era planer, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

Jes 55:6-11

mån, 21 September

EVANGELISTEN MATTEUS

Jesus sa: Gå och lär er vad som menas med orden: “Barmhärtighet vill jag se och inte offer.” Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.

Matt 9:10-13

tis, 22 September

Hela skapelsen har hoppet att bli befriad ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

Rom 8:18-25

ons, 23 September

Nehemja sa till folket: Ni ska inte sörja och gråta. Den glädje Herren ger är er styrka.

Neh 8:8-12

tor, 24 September

Paulus skriver: Kristus har stigit ner i underjorden. Som uppstånden har han också stigit upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.

Ef 4:1-13

fre, 25 September

Paulus skriver: Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors.

Gal 6:11-18

lör, 26 September

Så säger Herrens tjänare: Herren har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna.

Jes 61:1-3

SÖN, 27 September

Jesus sa till dem som lyssnade på honom: En man hade två söner. Han sa till dem: “Gå ut och arbeta i vingården idag.” Den förste svarade: “Nej, det vill jag inte”, men sedan ångrade han sig och gick. Den andre svarade: “Jag ska gå, herre”, men han gick inte. Vilken av de två gjorde som fadern ville?

Matt 21:28-31

 

mån, 28 September

Herren ger den trötte kraft, den svage får ny styrka.

Jes 40:25-31

tis, 29 September

Folket i öknen samlade upp den manna som Gud hade gett dem. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde.

2 Mos 16:1-18

ons, 30 September

Vänd min håg till dina lagbud, Herre, och inte till snöd vinning. Skänk mig liv, som du har sagt.

Ps 119:33-40