Volontär och ung ledare

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du är volontär eller ung ledare i Kils pastorat.

För att vi ska kunna administrera dig som volontär eller ung ledare behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter. Vid avtalsrelationens slut raderas de uppgifter vi har om dig, om de inte behöver sparas på grund av lagkrav.

Vi lämnar ut listor till alla våra volontärer och unga ledare med telefonnummer till de övriga i volontärgruppen. Detta görs på basis av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att facilitera kommunikationen inom gruppen. Du kan invända mot just denna del av behandlingen, men om vi fortfarande gör bedömningen att det berättigade intresset väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen.