Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kils pastorat Besöksadress: Långgatan 35-37, 66530 Kil Postadress: Box 157, 66524 Kil Telefon:+46(554)688080 E-post till Kils pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vid konfirmation

Så här behandlar vi personuppgifter i samband med konfirmation.

Genom att lämna in en anmälan till någon av Kils pastorats konfirmationsgrupper godkänner vårdnadshavare och konfirmander att Kils pastorat registrerar de personuppgifter som ni uppger. Vårdnadshavarens uppgifter behandlas av oss för att avtal om konfirmation ska kunna ingås och uppfyllas medan konfirmandens uppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning. Det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt för att motivera behandlingen av konfirmandens uppgifter är att hen ska kunna konfirmera sig hos oss. Personuppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera konfirmationen. Uppgifter om allergier eller andra hälsorelaterade uppgifter behandlas med uttryckligt samtycke.

Vissa uppgifter om konfirmationen kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok.

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter. Även de uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning, då vi behöver dem för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.

Vi sparar även kontaktuppgifter till konfirmanden för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen.

Vi kan komma att ta foton på de konfirmander som deltar. Grunden till detta är att dokumentera vår verksamhet och bevara uppgifterna för historiska ändamål. Om de konfirmander som finns med på dessa foton samtycker kan de komma att publiceras på exempelvis www.svenskakyrkan.se/kil eller sociala medier. Samtycket kan tas tillbaka när som helst och då publiceras inte uppgifterna igen.

Uppgifter om genomförd konfirmation indikerar konfirmandens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför föreningen utan samtycke, om det inte krävs enligt lag.

 

Kontakt

Vid frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter,
kontakta Olaf Traulsen, kyrkoherde, 0554-68 80 82.

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34.