Meny

Vid dop

Så här behandlar vi personuppgifter när barn och vuxna döps.

Behandling av personuppgifter vid dop av barn

Genom att boka tid för dop ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. De första av ditt barns levnadsår kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dopdagshälsningar. De första 18 åren kommer vi även att skicka inbjudningar till barngrupper till er. När ditt barn fyllt 18 år kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna sparas så länge barnet är medlem i Svenska kyrkan.

Vissa uppgifter om dopet kommer även att sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål. Barnets namn samt datumet för dopet kommer även finnas tillgängligt i kyrkan under ett år på ett löv i vårt dopträd.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

Behandling av personuppgifter vid dop av vuxen

Genom att boka tid för dop ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter på basis av avtalet mellan oss och i syfte att kunna administrera och genomföra dopet. Uppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska Kyrkan.

Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

Uppgifter om genomfört dop indikerar den döptes religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du blir medlem genom ditt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om din religiösa övertygelse till någon utanför föreningen utan ditt samtycke, om det inte krävs enligt lag. 

Kontakt

Vid frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter,
kontakta Olaf Traulsen, kyrkoherde, 0554-68 80 82.

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34.