Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kils pastorat Besöksadress: Långgatan 35-37, 66530 Kil Postadress: Box 157, 66524 Kil Telefon:+46(554)688080 E-post till Kils pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vid deltagaranmälan

Så här behandlar vi personuppgifter i samband med anmälan till barn/ungdomsgrupper, studiecirklar, körer och evenemang.

Vid anmälan till grupper och körer (barn)

Genom att anmäla ditt barn till en barngrupp ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla dina och ditt barns personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att de krävs för avtalet mellan dig och oss, medan grunden för ditt barns behandling är en intresseavvägning där vårt intresse av att veta vilka som deltar i vår grupp samt av att kunna få bidrag för detta deltagande anses väga tyngre än barnets intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade av oss.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella barngruppen/kören. De raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn vill fortsätta i sin grupp/kör. Om barnet inte längre vill delta i gruppen/kören och slutar innan läsåret är slut tas uppgifterna bort.

Vi kan komma att ta foton på de barn som deltar. Grunden till detta är att dokumentera vår verksamhet och bevara uppgifterna för historiska ändamål. Om föräldrar till de barn som finns med på dessa foton samtycker kan de komma att publiceras på exempelvis www.svenskakyrkan.se/kil eller sociala medier. Samtycket kan tas tillbaka när som helst och då publiceras inte uppgifterna igen.

Vid anmälan till vuxenkörer

För att vi ska kunna administrera våra körmedlemmar och -aktiviteter behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med oss för att kunna delta i vår körverksamhet. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet inte ingås och du kan då inte delta i kören, eftersom vi behöver dina uppgifter för att kunna få bidrag från Sensus.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem i vårt system, sammanställa alla körmedlemmars uppgifter i listor som vi lämnar ut till er i kören samt ta kontakt med dig vid behov. Som nämndes ovan kommer vi även att skicka vissa av dina uppgifter till Sensus i syfte att kunna få bidrag för ditt deltagande i kören.

Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar kören samt den tid som krävs därefter för att kunna uppfylla avtalet samt lagar och regler.

Vid anmälan till grupper (vuxen)

Genom att anmäla dig till en grupp ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla dina personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att de krävs för avtalet mellan dig och oss, det är en intresseavvägning där vårt intresse av att veta vilka som deltar i vår grupp samt av att kunna få bidrag för detta deltagande anses väga tyngre än deltagarnas intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade av oss.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem i vårt system. Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar gruppen samt den tid som krävs därefter för att kunna uppfylla avtalet samt lagar och regler.

 

Kontakt

Vid frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter,
kontakta Olaf Traulsen, kyrkoherde, 0554-68 80 82.

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34.