Krafttag konfirmation
Foto: Alex & Martin /Ikon

Ungdomsgrupp

För dig som är 13 år och uppåt erbjuder Kils pastorat en ungdomsgrupp, SKU. Du kan också engagera dig i Svenska kyrkans unga (SKU).

Covid-19 information

Vi anpassar vår verksamhet till rådande restriktioner. Fr.o.m. 1 juni gäller följande maxantal besökare i våra kyrkor.

Boda kyrka: 35
Frykeruds kyrka: 50
Stora Kils kyrka: 50
Närhetens kyrka: 25 (50 inkl. spegelsalen och samlaren)
(Marie Minne används bara för borgerliga begravningar i nuläget.)

  • Vi firar gudstjänst varje söndag med maxantal personer som gäller för respektive kyrka. Den går även att se live på Facebook
  • Vid begravning, dop och vigsel är det samma maxantal personer som gäller för respektive kyrka (exkl. personal).
  • Våra lokaler upplåtes inte för t. ex. dop- eller begravningskaffe
  • De flesta verksamheter är inställda. Mer information om enskilda verksamheter finns under Barn, unga och konfa och Det här händer i kyrkan.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket betyder att verksamheten kan ställas om med kort varsel.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

höstterminen 2021

Tycker du om att leka, pyssla, sjunga och träffa kompisar? Vi erbjuder verksamheter för barn och unga i alla åldrar. Öppen verksamhet för barn tillsammans med vuxen, verksamhet utan anmälan för barn och unga, samt grupper/körer med anmälan och begränsat antal platser. Varje vecka hittar vi på roliga aktiviteter tillsammans. Anmälan är öppen. Välkommen till oss!

Kyrkis och Öppet hus startar vecka 36. Övrig verksamhet startar vecka 37.

 

Vi erbjuder alternativa aktiviteter för barn och unga.

Kils pastorats barn- och ungdomsverksamhet har en egen Instagram, följ oss gärna där @kilspastoratbou. Där kan du följa våra verksamhet och alternativa aktiviteter.

Har du frågor angående våra verksamheter, kontakta oss gärna. Se kontaktuppgifter här.

Har du förslag på alternativa aktiviteter? Ser du behov hos människor i våra församlingar som vi behöver få veta om? Kontakta oss mer än gärna!

 Senast uppdaterad: 2 juni 2021

Ungdomsgrupper 13 år och uppåt

SKU KIL

Dag/tid: Torsdagar 18-20.30
Plats: Kyrkans gård
Ansvarig ledare: Anna Kunze

OBS ingen anmälan!

Varje vecka hänger ungdomarna tillsammans på Kyrkans gård. Film, tacomys och glassprovning är några exempel på aktiviteter.

Kontakta Anna, 073-0568087 eller Kristian, 073-0354579 för mer info.

Svenska kyrkans unga

Svenska kyrkans unga (SKU) är Svenska kyrkans egen ungdomsorganisation. Det är en demokratisk organisation som är uppdelad i tre nivåer; nationellt, distrikt och den lokala avdelningen. Du som är mellan 0-30 år och ställer sig bakom rörelsens idé och syfte kan vara medlem.

I Kil finns SKU representerade med en egen lokalavdelning. Bland annat så erbjuds alla barn och ungdomar i Kils pastorat att bli medlem. Svenska kyrkans unga i Kil verkar som en del i att lyfta barn och ungdomars röst i Kils pastorats verksamhet.

Vill du veta mer om SKU? Kolla in deras hemsida för mer information.