Krafttag konfirmation
Foto: Alex & Martin /Ikon

Ungdomsgrupp

För dig som är 13 år och uppåt erbjuder Kils pastorat en ungdomsgrupp, SKU. Du kan också engagera dig i Svenska kyrkans unga (SKU).

Terminsstart hösten 2021

Vecka 36
Kyrkis och Öppet hus i Fagerås och Boda

Vecka 37
Övrig verksamhet

Anmälan är öppen!

Ungdomsgrupper 13 år och uppåt

SKU KIL

Dag/tid: Torsdagar 18-20.30
Plats: Kyrkans gård
Ansvarig ledare: Anna Kunze

OBS ingen anmälan!

Varje vecka hänger ungdomarna tillsammans på Kyrkans gård. Film, tacomys och glassprovning är några exempel på aktiviteter.

Kontakta Anna, 073-0568087 eller Kristian, 073-0354579 för mer info.

Svenska kyrkans unga

Svenska kyrkans unga (SKU) är Svenska kyrkans egen ungdomsorganisation. Det är en demokratisk organisation som är uppdelad i tre nivåer; nationellt, distrikt och den lokala avdelningen. Du som är mellan 0-30 år och ställer sig bakom rörelsens idé och syfte kan vara medlem.

I Kil finns SKU representerade med en egen lokalavdelning. Bland annat så erbjuds alla barn och ungdomar i Kils pastorat att bli medlem. Svenska kyrkans unga i Kil verkar som en del i att lyfta barn och ungdomars röst i Kils pastorats verksamhet.

Vill du veta mer om SKU? Kolla in deras hemsida för mer information.