Meny

Ungdomsgrupper

För dig som är 13 år och uppåt erbjuder Kils pastorat en ungdomsgrupp, SKU. Du kan också engagera dig i Svenska kyrkans unga (SKU).

Ungdomsgrupper 13 år och uppåt

SKU

Dag/tid: Torsdagar 18-21
Plats: Kyrkans gård
Ansvarig ledare: Maja Larsson

Anmälan dig här

Vi träffas, fikar, lagar mat och pratar om livet, vänskap, Gud och tro bland mycket annat. Kvällen avslutas med en stunds stillhet. Ingen anmälan behövs!

Svenska kyrkans unga

Svenska kyrkans unga (SKU) är Svenska kyrkans egen ungdomsorganisation. Det är en demokratisk organisation som är uppdelad i tre nivåer; nationellt, distrikt och den lokala avdelningen. Du som är mellan 0-30 år och ställer sig bakom rörelsens idé och syfte kan vara medlem.

I Kil finns SKU representerade med en egen lokalavdelning. Bland annat så erbjuds alla barn och ungdomar i Kils pastorat att bli medlem. Svenska kyrkans unga i Kil verkar som en del i att lyfta barn och ungdomars röst i Kils pastorats verksamhet.

Vill du veta mer om SKU? Kolla in deras hemsida för mer information.