Kyrkoval 2021

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Rösta i kyrkovalet 6-19 september!

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. I kyrkovalet väljs de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. I kyrkovalet får alla Svenska kyrkans medlemmar som är folkbokförda i Sverige rösta om de fyllt 16 år senast på valdagen.

Förtidsrösta 6-19 sep

Pastorsexpeditionen i Kyrkans gård/Närhetens kyrka håller öppet följande tider för förtidsröstning. Här kan alla förtidsrösta, oavsett vilken vallokal som anges på röstkortet.

Månd 6 sep kl 10.00-12.00
Tisd 7 sep kl 10.00-12.00
Onsd 8 sep kl 10.00-12.00, 17.00-20.00
Torsd 9 sep kl 10.00-12.00
Fred 10 sep kl 10.00-12.00
Lörd 11 sep kl 10.00-12.00
Månd 13 sep kl 10.00-12.00
Tisd 14 sep kl 10.00-12.00
Onsd 15 sep kl 10.00-12.00, 17.00-20.00
Torsd 16 sep kl 10.00-12.00
Fred 17 sep kl 10.00-12.00
Lörd 18 sep kl 10.00-12.00
Sönd 19 sep kl 09.00-11.00,14.00-20.00

Brevröstning

Det går att brevrösta, antingen genom postbefordran eller via bud. Särskilda brevröstningspaket finns på pastorsexpeditionen i Kyrkans gård/Närhets kyrka, Kil samt på församlingsexpeditionerna, församlingshemmen i Fagerås och Boda.
Observera att brevrösterna måste skickas i så god tid att de kommit till stiftsstyrelsen senast fredagen den 17 september. Brevröstning via bud kan lämnas på pastorsexpedition enligt öppettider ovan. Röstkortet måste vara med. Brevröstning via bud kan även ske i vallokal på valdagen. Budet måste kunna legitimera sig.

Rösta på valdagen 19 sep

På valdagen håller vallokalerna öppet kl 9.00-11.00 och
kl 14.00-20.00. Av röstkortet framgår i vilken vallokal som Du kan rösta i på valdagen.

Följande vallokaler gäller på valdagen:
Kyrkans gård i Stora Kils församling
Sockenstugan i Frykeruds församling
Församlingshemmet i Boda församling

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.