Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kils pastorat Besöksadress: Långgatan 35-37, 66530 Kil Postadress: Box 157, 66524 Kil Telefon:+46(554)688080 E-post till Kils pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fotografier

Så här hanterar vi fotografier i Kils pastorat.

Vi använder inte fotografier i vår marknadsföring utan ett samtycke och godkännande från dem som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Kils pastorat ger ut församlingsbladet ”Kilskriften” som har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Den lyder därmed under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (till exempel namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Kils pastorat tar så långt det är möjligt hänsyn till individers personliga integritet och avstår från att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Bilder tas vid offentliga arrangemang i våra lokaler. Bilder tas också vid aktiviteter inom verksamhetsområdena, efter samtycke från medverkande kan de komma att publiceras. Foton som sparas Kils pastorats bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.