Rökförbud

I juli i år inträdde en ny lag om rökförbud

Från och med 1juli 2019 råder rökförbud kring våra församlingshem, kyrkor och kyrkogårdar.  Det är våra tomtgränser som gäller för förbudet.

Vi hoppas att alla respekterar detta.

Tack !