Musikmässa

Kyrkomusikernas dag 5 februari i Korsbackakyrkan kl.11-12.30

Trio tre kyrkomusiker.  
Musikerna i församlingen bjuder på ett varierat program!

Välkomna !