Anmälan till konfirmation 2025

För att kunna hantera din anmälan till en konfirmationsgrupp behöver vi vissa uppgifter från dig.
De uppgifter vi behöver är: namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter samt, om du är under 18 år, behöver vi vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter.

Genom att anmäla dig till en konfirmationsgrupp samtycker du till att vi registrerar ovanstående uppgifter.

När du sedan antas till en konfirmationsgrupp kommer dina personuppgifter att registreras av kontaktperson i syfte att administrera konfirmationsgruppen. 

Kontaktperson registrerar även vårdnadshavares uppgifter i syfte att kontakta och informera.

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter som konfirmationsgruppen har om dig.

En skriftlig ansökan om information ska ställas till kontaktperson och vara undertecknad av dig själv.  Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse av behandlade personuppgifter.

 

Kryssa i vilken grupp du vill anmäla dig till och fyll i övriga fält!