Foto: Å-M, Kävlinge församling

Konfirmation för Dig som är vuxen

Det är aldrig för sent att konfirmeras

Till hösten startar vi en grupp för Dig som är vuxen och skullle vilja konfirmeras eftersom det inte blev av i tonåren.

Uppstart är första advent den 2 december 2018 med gudstjänst i Korsbackakyrkan och informationsmöte i Församlingshemmet.

Träffarna blir under våren, det ingår en övernattning (helg) och det är kostnadsfritt.

Konfirmation är den 9 juni 2019 i Korsbackakyrkan.

Vi kommer att samtala utifrån frälsarkransen, som handlar om livets pärlor.

  • Funderar Du också över livet ?
  • Vill Du veta mer om kristen tro ?
  • Vill Du samtala med andra om vad Din tro och om vad livets frågor betyder för Dig ?

Konfirmationen bekräftar Ditt dop, är Du inte döpt och medlem i Svenska kyrkan eller Evangeliska-Lutherska kyrkan, kan Du döpas som vuxen under konfirmationstiden.

Det är en lika stor gåva oavsett i livet när Du döps - som barn, tonåring eller vuxen.  För att döpas som vuxen krävs inte mer av Dig, än när Du var barn.  Gud lovar att vara med Dig alla dagar !.

Har Du frågor hör gärna av Dig, hoppas att vi ses !.

Kontakt:  Anna Rubin, tfn 0702-45 67 77

e-post:  anna.rubin@svenskakyrkan.se