Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kävlinge församling söker ny kyrkoherde

Är Du den vi söker ?

Kävlinge ligger strax norr om Lund och är en församling med 6 kyrkor, 7500 medlemmar och ca 50 anställda.  Vi är ett mycket aktivt och positivt arbetslag.

Samhället växer och invånarantalet beräknas nästan fördubblas på en 10-års period.

Församlingens profil är uttalat folkkyrklig, bl.a. med både rik barn-, och ungdomsverksamhet, egen förskola och en mycket stor och bred musikverksamhet samt en tydlig miljö-profil.

Musiken sträcker sig från dragspelsorkester, via dansband, gospelkör, tradionell kyrkokör, barn-, och ungdomskörer till pensionärskör.

Vi har också en stor diakoniverksamhet med bl.a. pensionärsklubb, syföreningar, besöktjänstgrupp och sopplunch.

Gudstjänstlivet är rikt och det kommer fler gudstjänstfirare i våra gudstjänster och mässor för varje år.

De senaste åren har konfirmandfrekvensen legat på 200% av aktuell åldersgrupp i församlingen.

Vi har också god kontakt med skolor, kommun, äldreboende och företag på orten.

Vi är en del av den världsvida kyrkan med vänförsamlingar på olika platser i världen.

I miljöarbetet har vi en av de första kyrkorna i landet som fått ja till solceller på taket, vi har får på en kyrkogård, bikupor på flera ställen och en äppelkatedral.

Vår kyrkoherde har varit här i 28 år och mycket av det som finns i församlingen har sin initiativtagare och inspiratör i honom men nu söker vi hans efterträdare. Om Du är intresserad av att vara med i processen framåt, där vi tillsammans, anställda, förtroendevalda och frivilliga skall ta tillvara församlingens goda traditioner men också tänka och göra nytt så hör av Dig.

Kyrkoherdetjänsten är tilltänkt att tillträdas i mars 2020.

Skicka din intresseanmälan till:  bert.hellberg@svenskakyrkan.se
eller ring Kyrkorådets ordförande Bert Hellberg, tfn 0763-96 73 69

Välkommen till Kävlinge församling !