Foto: Mireille Mooij-Lindman

Kävlinge församling söker ny kyrkoherde

Är Du den vi söker ?

Kävlinge ligger strax norr om Lund och är en församling med 6 kyrkor, 7500 medlemmar och ca 50 anställda.  Vi är ett mycket aktivt och positivt arbetslag.

Samhället växer och invånarantalet beräknas nästan fördubblas på en 10-års period.

Församlingens profil är uttalat folkkyrklig, med både rik barn,- och ungdomsverksamhet bl.a egen förskola, och en mycket stor och bred musikverksamhet samt en tydlig miljöprofil.

Gudstjänstlivet är rikt med mässa varje söndag och även mitt i veckan samt olika tema-gudstjänster, många av dom återkommande under många år.   Gudstjänstdeltagandet har visat en positiv utveckling under många år.

Vi har 4 präster med olika profiler som barn,- och unga, vuxna och diakoni.

Musiken sträcker sig från dragspelsorkester via dansband, gospel, traditionell kyrkokör, barn,- och ungdomskörer till pensionärskör.  Det finns totalt 8 olika körer, babyrytmik, orgelelever, sångstund på vår förskola varje vecka, öppet hus med sång m.m.   Vi har 6 kyrkomusiker med olika tjänstgöringsgrad.

Vi har också en stor diakoniverksamhet med pensionärsklubb, syföreningar, besöksgrupp, soppluncher, andakter och mötesplatser på olika service,- och LSS-boende.   Vi finns också med som en aktör i anhörighetsgruppen i kommunen och i många andra sammanhang.   Vi har en diakon och en präst med diakonal profil.

Det finns en mycket stor konfirmandsverksamhet med olika grupper såsom ”Livets resa”, ”A Star is Born”, ”Englandskonfirmander” och ”Intensivkonfa”.   Församlingen har satsat aktivit just på konfirmander de senaste åren och vi har även många konfirmander från andra församlingar.

Vi har 4 pedagoger med olika tjänsgöringsgrader som leder en rik barn,- och ungdomsverksamhet med miniorer, juniorer toniorer, ungdomsgrupp, unga ledare samt en mängd punktuella insatser i samarbete med bl.a förskolor och skolor.

Vår förskola har 6 avdelningar med totalt 80 barn och 20 anställda och den har funnits i 17 år.

Vi har också en god kontakt med skolor, kommun, serviceboende och företag på orten.

Vi är en del av den världsvida kyrkan med vänförsamlingar i Tyskland och Sudan.

I miljöarbetet är vi en av de första kyrkorna i landet som fått ja till solceller på taket, vi har bikupor på flera ställen samt en äppelkatedral.

Som ny kyrkoherde vill vi gärna att du är en god teolog, en lyhörd ledare som vill föra församlingen framåt och har ett brinnande intresse för möten med människor. 
Du ska ha ett stort engagemang för barn och unga och du ska vilja att församlingen skall ljuda av många olika sorters musik.
Vi vill också gärna att du vill arbeta med att vi tillsammans skall hitta olika ekonomiska ben att stå på inför framtiden.

Kyrkoherdetjänsten är tänkt att tillträdas i mars 2020.

Skicka gärna in din ansökan till:  bert.hellberg@svenskakyrkan.se
eller Kävlinge församling, Västergatan 7, 244 30 Kävlinge.
Eller ring till:
kyrkorådets ordförande Bert Hellberg tfn 0763-96 73 69
Kyrkoherde Mats Andersson-Risberg tfn 0703-19 80 94

Välkommen till Kävlinge församling !