Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Läslusten

Kävlinge församlings bokcirkel.

Vilken är din favoritförfattare?, hur ofta läser du skönlitteratur?. 

En tisdag i månaden kl. 18.00-20.00 träffas deltagarna i Kävlinge församlings bokcirkel Läslusten i Församlingsgården, Västergatan 7, Kävlinge.   På programmet står alla möjliga skönlitterära genrer och vi läser en bok i taget.  Varje termin brukar även gruppen delta i någon gudstjänst där man tillsammans gestaltar en bibelberättelse.

 

Kontakt:   Eva Falck tel. 0703-19 80 18
e-post:    eva.falck@svenskakyrkan.se