Att vara fadder

Om Du får frågan att bli fadder har Du fått ett fint uppdrag, Du är utvald till att vara en speciell vuxen i den döptes liv.

Det finns bara en regel för att kunna bli fadder, Du måste själv vara döpt i Svenska kyrkan eller annan kristen kyrka eller samfund.

Som fadder kan Du medverka under dopet med att ex. läsa en dikt eller vers, be en bön, tända ett ljus eller bär fram barnet.

Det innebär ett viss ansvar att vara fadder, man ska finns för den som döpts och vara stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

Fadderskapet som också kallas gudmor och gudfar är ett livslångt uppdrag.

Efter dopet får faddern ett dopbevis av församlingen där det står:

 • Datum för dopet
 • Namnet på den som döpts
 • Fadderns namn

 

Några tips på vad en fadder kan göra:

 • Kom ihåg dopdagen genom att skicka en hälsning till barnet
 • Bjud med branet på en dag när det bara är Ni två som gör något tillsammans ex. åka till kyrkan där barnet döptes
 • Prata om vad dopet betyder
 • Dela tankar om livet

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan hitta på tillsammans.

 

Några tankar när Du som förälder ska välja fadder:

 • Vad innebär fadderskapet för Dig ?
 • Vem passar bäst in i Dina tankar kring fadderskapet ?
 • Prata med den Du/Ni har tänkt Er så Ni är överens om vad fadderskapet innebär, här kan prästen vara till hjälp
 • Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha eller inte ha, man behöver inte ha någon fadder om man inte vill

 

Historik

Ursprungligen ingick i fadderskapet också ett uppdrag att gå in som adoptivförälder i händelse av att föräldrarna gick bort eller på annat sätt blev oförmögna att ta hand om barnet.  En viktig orsak när fadderfunktionen infördes på 300-talet var att kristna martyrers barn behövde tas om hand.

Faddern, ursprungligen gudmodern, var också den som främst under medeltiden bar fram barnet vid dopet eftersom modern ansgågs oren under 40-dagar efter förlossningen och således inte fick beträda kyrkan.

Dopet skulle ske 8 dagar efter förlossningen, varför en ställförträdare för modern krävdes, en gudmor.

Vid reformationen försvann all tanke på barnaföderskors orenhet.

I Sverige har faddrarna enbart haft till uppgift att ansvara för barnets religösa uppfostran.  I Svenska kyrkohandboken av år 1694 infördes en så kallad fadderfråga eller fadderförmaning som bibehölls fram till år 1894.  I praktiken började redan på 1600-talet kyrkan och samhället att överta ansvaret för barnets kristliga fostran och fadder övergick till att bli samma som dopvittne.

 

 

Källa:

Svenska kyrkan

Wikipedia