Kyrkan i vården

På Kullbergska sjukhuset finns Stillhetens rum, ett rum för samtal med diakon, präst eller sjukhuspersonal. Här finns också en liten barnhörna.

Svenska kyrkans präster och diakoner kan dagtid nås via församlingsexpeditionen på tel 0150-772 00 och vid akuta ärenden på tel 0150-772 10.

Så här hittar du till samtalsrummet:  
Gå in via huvudingången. Gå direkt till höger och fortsätt rakt fram genom korridoren.  Du kommer att passera fyra glasdörrar. Rummet ligger på höger sida i slutet av korridoren. Mitt emot apoteket

Klicka här för att komma till Sjukhuskyrkans hemsida.