Foto: Magnus Aronson/Ikon

Diakoni - Kyrkans hjälp och stöd

Diakoni är vårt sätt att hjälpa till när du behöver hjälp eller stöd, vare sig du är ung eller gammal. Våra diakoner finns där för dig om du behöver någon.

Vi har en stor erfarenhet att vara ett stöd i olika livssituationer och vid livets slut.
Vi erbjuder vår hjälp att kontakta myndigheter och att hitta de möjligheter till stöd som finns i samhället. Både vuxna och ungdomar är välkomna för samtal.