Foto: Magnus Aronson/Ikon

Diakoni - Kyrkans hjälp och stöd

Vi är alla beroende av våra medmänniskor och ibland med lite extra stöd. Diakoni är kyrkans sociala arbete.

Diakoni är vårt sätt att hjälpa till när du behöver hjälp eller stöd, vare sig du är ung eller gammal. Våra diakoner finns där för dig om du behöver någon.

Vi har en stor erfarenhet att vara ett stöd i olika livssituationer och vid livets slut.
Vi erbjuder vår hjälp att kontakta myndigheter och att hitta de möjligheter till stöd som finns i samhället. Både vuxna och ungdomar är välkomna för samtal.

 

Finn kontaktuppgifter till våra diakoner och diakoniassistent här nedanför.

Gåvorna

Secondhand försäljning

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kyrkans SOS

Känns livet svårt? Vill du prata med en medmänniska? Då är du välkommen att skriva till SOS-brevlådan och/eller ringa till Jourtelefonen!

"Palveleva puhelin" är inte publicerad