Video: Mottagningsgudstjänst för kyrkoherde Camilla Lif

Vi välkomnar Camilla Lif som ny kyrkoherde i Katarina församling!

Sön 11 okt, Katarina kyrka
Mottagningsgudstjänst för kyrkoherde Camilla Lif

Vi välkomnar Camilla Lif som ny kyrkoherde i Katarina församling!

GUDSTJÄNSTENS AGENDA OCH MEDVERKANDE

Välkommen
Irma Schultz

Klockringning

Psalm 297: Härlig är jorden
Under procession.
Text: B. S. Ingemann, C. Bååth-Holmberg, musik: schlesisk folkvisa

Bön
Biskop Andreas

Kungörelse
Biskop Andreas

Tillkännagivande
Kyrkorådets ordförande Inge Gustafsson

Inledningsord
Biskop Andreas

Biskopens tal
Biskop Andreas

Hälsningar från församlingen med bibelord
Maarit Gauffin, Julius Fors och Ingrid Björklund

Kyrkoherdens svar
Camilla Lif

Välsignelse med handpåläggning
Biskop Andreas, kontraktsprost Johanna Öhman

Psalm 285: Det finns djup i Herrens godhet
Text: B. G. Hallqvist, Musik: tysk

Textläsning: Luk 19:37-40
Paul Fried

Predikan
Camilla Lif

Musik: Love... Thy Will Be Done
Irma Schultz, Andreas Eklöf, Sofie Livebrant, Hans Vainikainen och sångare ur Katarinakörerna
Text och musik: M. Marrero, Prince

Fader vår och Välsignelsen
Camilla Lif och Biskop Andreas

Musik: Kärlekens tid
Sångare ur Katarinakörerna
Text: Y. Eggehorn, musik: B. Andersson

Musik: Hallelujakören
Sångare ur Katarinakörerna
Musik: G. F. Händel