Vad är Katarinamässan?

Intervju med Olle Carlsson.

Mitt på hektiska Södermalm fylls Katarina kyrka till bredden söndag efter söndag. Vad är hemligheten? Olle Carlsson, präst och tidigare kyrkoherde i Katarina församling, ger sin syn på saken.

Hur kommer det sig att Katarinamässan blivit så populär?
- Jag tror att det finns ett genuint behov av en enkel och jordnära kristendom. Jag tror dessutom att vi har hittat en ton med både en enkelhet och ett djup som lyckats träffa rätt. Målet är att alla ska känna sig välkomna. Och egentligen tycker jag att man skulle fråga sig ”Hur kan det vara så tomt på andra ställen?”.

Hur känns det att se kyrkan fyllas så här?
- Det är överväldigande. Det är ett sådant förtroende.

Hur skulle du kort beskriva Katarinamässan?
- Det är resultatet av flera års målmedvetet arbete för att  skapa en levande och attraktiv gudstjänst på kyrkans primetime. Det vill säga, den klassiska tiden för en huvudgudstjänst. Mässan är ett uttryck för den rika blandning av tradition och nyskapande som finns i församlingen. Det är också församlingens huvudgudstjänst där man tar avsked av de som gått bort, som har lämnat församlingen och de som har tillkommit genom dop. Det har funnits ett vakum i gudstjänsterna klockan elva i Stockholm. Det här är ett sällsynt lyckat möte mellan det gamla och det nya men också en process. Vi har försökt ta med det mesta från Allhelgonakyrkan och Allhelgonamässan till Katarina kyrka och den traditionella gudstjänsten.

Vad betyder den här mässan för dig?
- Att få fira mässan är själva kärnan, det jag alltid drömt om - att få vara en del av  en gudstjänst som berör, som är äkta och som människor dras till. Det är verkligen så att jag får nypa mig i skinnet för att veta att det är sant.

Vilka delar av gudstjänsten gillar du själv allra bäst?
- Jag tycker det är väldigt mäktigt i kyrkan när det är helt tyst. Det ögonblick där man kan känna att en fullsatt kyrka är helt tyst och närvaron nästan går att ta på.

Vad säger du till den som har svårt för kyrkan?
- Jag kan förstå det. Kyrkan har mycket på sitt samvete som gjort att människan fått huka sig. Det kan också hända att kyrkan rör vid de frågorna som vi försöker fly ifrån. Det som är skönt med Katarina kyrka är att den är stor, man kan ju bli rädd för att bli indragen i något … Svenskens kontakt med kyrkan är ofta kören, konserter eller att man går in i kyrkan och sätter sig en stund för sig själv. Men vi har den visionen att Katarina församling ska vara en öppen, levande och välkomnande kyrka och mötesplats dit man får komma på sina egna villkor.

Vad vill du att folk ska bära med sig när de lämnar kyrkan?
- Livsmod, hopp och engagemang.​