Stockholms Bokhelg

Under den nystartade festivalen Stockholms bokhelg 26–29 augusti kommer ett stort antal förlag, organisationer och fyra Stockholmsförsamlingar – Stockholms domkyrkoförsamling, Hedvig Eleonora, Katarina och Kungsholm – att medverka med litterära program i respektive kyrka.

Se människan är en väsentlig del av Svenska kyrkans arbete i kulturlivet med det skrivna ordet och litteraturen i centrum. I Se människan-sammanhang sker möten och ömsesidigt lärande som fortsätter inom olika nätverk och leder till ytterligare samarbeten och aktiviteter.  


Under den nystartade festivalen Stockholms bokhelg 26–29 augusti kommer ett stort antal förlag, organisationer och fyra Stockholmsförsamlingar – Stockholms domkyrkoförsamling, Hedvig Eleonora, Katarina och Kungsholm – att medverka med litterära program i respektive kyrka. 

Det är fri entré till samtliga programpunkter under Stockholms bokhelg. Information om vad som händer under bokhelgen kommer att finnas på följande plattformar:

• Hemsidan www.stockholmsbokhelg.se med samlad information och en interaktiv karta

• Instagramkontot @stockholmsbokhelg

• Facebooksidan @stockholmsbokhelg 

• En stadskarta med arrangörerna utmärkta vilket gör det lätt att hitta till de olika arrangemangen


De fyra församlingarnas program kommer att publiceras i början av augusti på www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/kultursamverkan samt på respektive församlings hemsida. 

VARMT VÄLKOMNA!