Kattas söndagsskola – Uppehåll

Söndagsskola för barn i alla åldrar i samband med Katarinamässan söndagar 11.00-12.00.

Hösten 2020

Kattas söndagsskola har just nu uppehåll p g a corona-pandemin.

Kattas söndagsskola

En bit in i Katarinamässan bjuder Katarina kyrkas huskatt Katta in alla barn till brudkammaren för en samling utifrån dagens gudstjänsttema, med högläsning, pyssel, sång och dans. Leds av församlingens anställda och volontärer.

Söndagar 11.00–12.00
Uppehåll under skolloven
Info: christine.koskull@svenskakyrkan.se

Dop av gosedjur på söndagsskolan.