Samtal om existentiella frågor

Samtalskvällarna som vill fördjupa förståelsen av de existentiella frågorna.

Vårt fokus är den kristna traditionen och Paulus i Apostlagärningarna 28: " Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till". Vi anknyter också till "den tidlösa filosofin”, mystiken och den gemensamma grunden i de stora världsreligionerna. Samtalen börjar med en introduktion av kvällens tema och sedan får alla deltagare vara med och utbyta tankar, erfarenheter och frågeställningar.

Samtalsledare och ansvariga

Karl David Forsberg som har gått Livsstegen och har studerat den katolske filosofen Stefan Hlatkys tankar om Gud som den bestående helheten där vi människor ingår som bestående delar. Robert Söderström som har gått Livsstegen och har erfarenhet från AAA-grupper.
 
Tid: tisdagar kl. 17.30–19.30, med start 16/1
Plats: Högbergsgatan 15
 
Varmt välkomna!

Teman

16/1: Gudsmedvetenhet och kosmisk medvetenhet
23/1: Förundran inför naturen
30/1: Helhetsbegreppet och psykisk hälsa
6/2: Bön
13/2: Yoga
20/2: Reinkarnation
27/2: Är vi lika eller olika
5/3: Konst och religion
12/3: Religion och den nya fysiken
19/3: Jon Fosse en modern mystiker

Kontakt

karl-david.forsberg@hotmail.se, 070- 7328343
robertsoderstrom3231@gmail.com,  076- 0852659