Samtalsgrupp: Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa, är det något du känner igen dig i? Välkommen till en samtalsgrupp för unga vuxna. Start 21 september.

Psykisk ohälsa, är det något du känner igen dig i? I höst träffas en grupp med unga vuxna. Vi börjar med ett introduktionssamtal för att du ska känna att gruppen är rätt för dig. 


En grupp för unga vuxna i 20-30 års åldern som upplever psykisk ohälsa. 
Stress, höga prestationskrav, självkritik, låg självkänsla, dålig självbild. Det här kan leda till psykiska besvär så som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnbesvär. Det kan även visa sig som kroppsliga besvär.  

Känner du igen dig? Är det så att ditt psykiska mående påverkar och begränsar din vardag? Upplever du att det försämrar din livskvalité och hindrar dig från att göra det du vill. 
Vi träffas och delar tankar och känslor med varandra. 

Ledarledd grupp för unga vuxna med start 21 september. Tolv tillfällen. Vi börjar med ett introduktionssamtal för att du ska känna att gruppen är rätt för dig.  

Tid: Onsdagar 17.00–18.30
Plats: Högbergsgatan 15A
Info och anmälan: gabriella.luttrup@svenskakyrkan.se