Katarina Kontempel upphör

Nyhet Publicerad Ändrad

Den lokala verksamheten Katarina Kontempel i Allhelgonakyrkan upphör.

Katarina Kontempel i Allhelgonakyrkan

Sedan hösten 2017 har Katarina församling drivit Katarina Kontempel som en försöksverksamhet i Allhelgonakyrkan. I oktober i år konstaterade kyrkorådet i Katarina församling att det förslag som togs fram för Kontempels utveckling inte gick att förena med de ramar, regelverk och resurser som en församling inom Svenska kyrkan behöver förhålla sig till.   

Från och med nu kommer en ny, fristående förening – föreningen Kontempel – driva och utveckla Kontempels verksamhet på annan plats än Allhelgonakyrkan. Föreningen leds av Olle Carlsson och föreningens styrelse. Läs mer om föreningen här.

Det betyder också att den lokala verksamheten Katarina Kontempel i Allhelgonakyrkan upphör i samband med att höstterminens verksamheter i Allhelgonakyrkan avslutas. 

VÅREN 2020 I ALLHELGONAKYRKAN

Våren i Allhelgonakyrkan kommer sjuda av fortsatta församlingsaktiviteter. Allhelgonamässan på söndagar och Livsstegsmässan på onsdagar är fortsättningsvis veckans stora mötesplatser. Kyrkan och dess grupprum är även framåt samlingspunkten för de Livsstegsgrupper som Katarina församling erbjuder. Fördjupande föreläsningar, bibelstudier, meditationer, yoga med mera fyller som vanligt veckorna. Runt helgerna arrangeras konserter med allt från kammarmusik till popakter. Kyrkan fortsätter också att vara en efterfrågad plats för dop, vigslar och begravningar.