Öppen kör för unga. Anmäl intresse!

Nyhet Publicerad Ändrad

Öppen kör för unga (16–29 år). Ny kör våren 2024.

Öppen kör för alla

Vill du känna sångglädje tillsammans med andra? Här krävs inga förkunskaper. Du behöver inte läsa noter eller provsjunga. Vi kommer att träffas en torsdag i månaden till att börja med, när tillräckligt många anmält intresse.

Så hör av dig till Johanna Olofsson:
johanna.olofsson@svenskakyrkan.se