Livsstegen för dig över 65

Välkommen till en grupp där vi delar om det som är angeläget i denna tid i livet.

Vi reflekterar tillsammans över livet, åldrandet, döden och kärleken med utgångspunkt från Livsstegen. Hur har våra erfarenheter under vår vandring präglat, hindrat, kanske fördjupat oss?

LIVSFÖRÄNDRING
Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring med start i insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa mig själv och andra.

1.     Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

2.     Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3.     Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?

4.     Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

5.     Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?

6.     Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?

7.     Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

8.     Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?

9.     Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

10.  Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

11.  Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

12.  Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

 

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.

Vi pratar om oss själva och i jag-form.

Vi ger inte varandra råd.

Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.

Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.

Inför varje termin hålls obligatoriska introduktionsmöten för alla som vill gå någon av våra självhjälpsgrupper. På mötet får du veta mer om programmet, anmäla dig och berätta lite mer om dig själv. Ledare i denna grupp är Helena Fjellström och Freddy Bylund.

Tiden för mötet är: 
Tisdagen den 30 augusti kl. 16.00 - 17.00 i Franciskussalen, Högbergsgatan 15 A

Anmälan görs till marie.sall@svenskakyrkan.se  

Gruppen kommer att hållas onsdagar kl. 14.00 -15.30 i Refugium, Allhelgonakyrkan med start vecka 37, onsdagen den 14 september.