Katarina Volontär - Hjälpgrupp Corona

Stöd och hjälp till riskgrupper

I Katarina församling gör vi nu en omställning av all verksamhet för att kunna ge stöd och hjälp till dem som behöver utifrån situationen med Corona. Det handlar  om att säkerställa att alla i riskgrupper som har behov av att få hjälp med t ex mat eller praktiskt stöd kan få det. Behöver du hjälp ring 073-046 57 99 eller mejla katarina.forsamling@svenskakyrkan.se

Då vi i nuläget ska undvika möten så kommer frivilligheten organiseras via denna facebookgrupp där du kan hitta information om aktuella uppdrag.

https://www.facebook.com/groups/149752452941165/?source_id=168544369109