Hjälptelefon

Hjälp i vardagen, samtalsstöd och själavård.

Till hjälptelefonen kan du ringa när du behöver prata med någon, om du har behov av ekonomiskt stöd eller vill veta mer om någon gruppverksamhet. Du kan också få veta mer om att vara praktikant i våra verksamheter. 

Ring Måndag, tisdag, torsdag 10 -12.
Tel:  08-743 68 60 eller mejla till katarina.forsamling@svenskakyrkan.se