Digital grupp: Heliga dårars bibelstudium

Öppet för alla som är nyfikna på bibelns texter. Varje onsdag träffas vi digitalt 19.00 till 20.00 på zoom.

Vilka är de heliga dårarna? Kristendomen är i grunden en motkraft till den här värl­ dens materiella värderingar, statusjakt och prestationsfixering. Paulus säger i Bibeln: ”Talet om korset är en dårskap för världen men en kraft till frälsning för var och en som tror”. Det gör oss som vill försöka följa Jesus till heliga dårar.

Det är i den andan som Heliga dårars bibelstudium samlas för att tillsammans läsa nästa veckas texter enligt kyrkoåret. Bibelstudiet är till för alla intresserade, sökande och troende människor som vill fördjupa sig i Bibelns texter.

Tid: Onsdagar 19.00–20.00
Plats: Digitalt på zoom
Info: inger.berselius.danared@svenskakyrkan.se