Ge en gåva till behövande

Som en del av en väg tillbaka i livet kan en ekonomisk gåva ibland vara värdefull.

Katarina församlings sociala arbete i församlingen är extra viktigt i dessa tider.

Katarina Diakoni möter hjälpsökande i utsatta livssituationer varje vecka.

Som en del av en väg tillbaka i livet kan en ekonomisk gåva ibland vara värdefull. Vi förmedlar sådana gåvor till behövande. Om du vill vara med och stötta det arbetet så kommer verkligen ditt bidrag skillnad.

Så ger du en gåva

Swish
Swisha till 123 413 7535 (Gåva till Katarina församling)
Märk ditt bidrag med ”Gåva till behövande”.

Bankgiro
284-7770
Märk ditt bidrag med ”Gåva till behövande”.