Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Katarina församling Besöksadress: Högbergsgatan 15, 11620 Stockholm Postadress: BOX 4015, 10261 STOCKHOLM E-post till Katarina församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop, bröllop & begravning

Välkommen till Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan vid livets stora milstolpar.

Dop

Dopet visar att vi – långt innan vi kan prestera någonting – är älskade av Gud. Dopet också ett högtidligt mottagande av en ny familjemedlem både i barnets egen familj och i kyrkans gemenskap. Det finns ingen åldersgräns för att bli döpt. Dopet kan ske när som helst i livet och genom det blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Läs mer på Svenska kyrkans temasida om dop.

Bröllop

Vigseln är två människors uttryck för att de tror på kärleken. Vigselgudstjänsten är en viktig högtid oavsett hur ni väljer att utforma den. Präst och brudpar träffas i god tid före vigseln för att förbereda gudstjänsten.

En vigselgudstjänst kan vara antingen mycket “privat” (med endast två vittnen) eller äga rum med många närvarande. I båda fallen är det en viktig högtid. I god tid före vigseln ska brudpar och präst träffas och gemensamt förbereda vigselgudstjänsten.

Läs mer på Svenska kyrkans temasida om vigsel.

Begravning

I begravningen tar de sörjande avsked av den döda och det är en viktig del av sorgearbetet. Ofta sker bokning av tid och plats för begravningsgudstjänst genom en begravningsbyrå, särskilt om gudstjänsten ska äga rum i något av Stockholms stads begravningskapell, till exempel på Skogskyrkogården. Om man anlitar begravningsbyrå för vissa åtgärder, är det praktiskt att denna också anlitas för att boka tid och plats.

Om man har egen präst eller kyrkomusiker bör det meddelas vid bokningen.
Snarast efter att tid och plats fastställts, tar tjänstgörande präst kontakt med anhöriga för personligt samtal och planering av begravningsgudstjänsten. Då bör också kontakt med tjänstgörande kyrkomusiker ordnas.

Läs mer på Svenska kyrkans temasida om begravning.

Bokning

Bokning av dop, vigsel och begravning sker via leif.svedlund@svenskakyrkan.se eller 08-743 68 16.
Telefontider till bokningen: mån–fre, kl 9.00–12.00.

Betraktelse

Kärleken är vårt verkliga öde

”Vi kan inte ensamma finna meningen med livet – vi finner den med någon annan.” Så skrev munken Thomas Merton. Men vad är kärlek? I väldigt många år tänkte jag att kärlek var detsamma som romantik och erotik. Ung kvinna möter ung, möjligen några år äldre, man. Attraktion uppstår. Ett antal uttalade eller outtalade löften utbyts. Man flyttar ihop, gifter sig, får 2,2 barn, delar allt. Och lever lyckliga i alla sina dagar i en lagom balans mellan trygghet och frihet. Sen rullar eftertexten. 

Det var min definition på kärlek. Men tack vare människorna runt omkring mig har jag fått ett djupare seende som gjort att jag upptäckt att det precis som det finns olika arter av gräs och fåglar, finns olika arter av kärlek. När Nya Testamentet skrevs fanns det i grekiskan flera olika ord för kärlek: storge, philia, eros och agape.

Storge är detsamma som tillgivenhet. Den här kärleken finns ofta i familjen eller i andra nära, vardagliga sammanhang. Storge förenar oss med människor som vi blivit vana vid att ha i våra liv. Philia är vänskapens kärlek som uppstår när vi har gemensamma värderingar, intressen eller samma syn på livet. Den här kärleken handlar om identitet och lockar fram det klokaste och roligaste hos oss.

Eros är förälskelse och åtrå – en vild livstörst och en förutsättning för att vi skulle kunna bli till. Den här kärleken är riktad mot en enda människa, som vi samtidigt både vill knäfalla inför och äta upp. Den fjärde sortens kärlek heter agape. Den är, ur ett andligt perspektiv, den viktigaste och svåraste. Den kan definieras som oegennyttig kärlek genom handling. Den bygger inte på en känsla, utan på vilja och etik. Agape är inom kristen tro den kärlek som Gud älskar oss med och som vi har till uppgift att sprida bland våra medmänniskor.

Vilka kärlekar har du i ditt liv, och vilka skulle du vilja utforska?

Camilla Lif, präst